Dokument Podróży

Jeżeli zgubili Państwo swój paszport,  został od skradziony lub po prostu stracił swoją ważność bez możliwości jej przedłużenia, a jest pilnie potrzebny by udać się do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, mogą się Państwo ubiegać o Dokument Podróży, rodzaj zastępczego dokumentu, ważny przez 30 dni, który pozwoli na wyjazd z Polski do Wenezueli jednak nie pozwoli na podróż powrotną czy na innej trasie.

Wymagania:

  1. Dwie (2) aktualne fotografie, wykonane przodem, rozmiar taki jak do paszportu, kolorowe, przejrzyste tło, bez okularów.
  2. Laminowany oryginał i kopia dowodu tożsamości (w przypadku dzieci bez dowodu osobistego wymagany jest odpis aktu urodzenia).
  3. Oryginał i kopię raportu zgłoszonego do Polskiej Policji o kradzieży lub utracie paszportu.
  4. Jeśli jesteś rezydentem, kopia potwierdzenia rejestracji w konsulacie. Jeśli nie jesteś rezydentem lub nie zaktualizowałeś danych w 2012 r. Możesz wykonać te dwie formalności na raz. Można zweryfikować procedury i wymogi w części: Rejestracja Konsularna
  5. Oryginał i kopia biletu do Wenezueli
  6. W odniesieniu do nieletnich, należy: (a) Przedstawić kopię aktu urodzenia oraz (b) przyjść z obydwojgiem rodziców; jeśli rodzic nie może być obecny musi złożyć oryginał upoważnienia poświadczonego przez właściwe organy; jeśli zmarł, należy przedstawić akt zgonu.

Ta procedura jest zwolniona z opłat

Jak ją wykonać?

Ta procedura musi być wykonana osobiście, gdyż należy złożyć podpis i linie papilarne na podstawowych dokumentach podróży. Aby otrzymać dokument podróży, należy zgłosić się do Sekcji Konsularnej tej Misji Dyplomatycznej spełniając uprzednio wszelkie wymogi.

Top