PARLASUR potępia naruszenie wenezuelskiej suwerenności

Z uwagi na działania niektórych państw regionu dążące do destabilizacji Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, w poniedziałek, Parlament Wspólnego Rynku Południa (PARLASUR) wydał oświadczenie, w którym potępia jakąkolwiek formę ingerencji w samostanowienie i suwerenność narodu wenezuelskiego. Oświadczenie wydane podczas XLIX Sesji Zwyczajnej, w Montevideo, Urugwaj,…
Szef państwa prosi o to, aby przypadki przemocy politycznej były rozpatrywane przez sądy powszechne

Prasa Mppdpsgg (Mariangely Carmona 15-08-2017).- Przewodnicząca Konstytuanty (ANC), Delcy Rodríguez, poinformowała, że prezydent Nicolás Maduro zwrócił się z prośbą o to, aby przypadki terroryzmu i przemocy politycznej nie były rozpatrywane w ramach jurysdykcji wojskowej, a przekazywane sądom powszechnym. W związku z powyższym, Przewodnicząca Narodowego…


Wenezuela potępia fałszywy raport sporządzony przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

Boliwariańska Republika Wenezueli potępia fałszywy raport sporządzony przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, w sprawie przestrzegania praw człowieka w naszym kraju – po raz kolejny- mając świadomość nieprawdy, w sposób nieuzasadniony i tendencyjny, rozpowszechniania fałszywe uwagi dotyczące wenezuelskiej rzeczywistości. Instrumentalizacja…


VI Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Politycznej ALBA-TCP

W Casa Amarilla Antonio José de Sucre, w Caracas, odbyło się VI Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Politycznej Boliwiariańskiego Sojuszu dla Narodów Naszej Ameryki – Porozumienie o Handlu Narodów (ALBA-TCP), podczas którego zadeklarowano wsparcie i przekazano wyrazy solidarności Boliwariańskiej Republice Wenezueli wobec…FANB: Będziemy bronić najświętszego interesu narodu wenezuelskiego, jego godności i suwerenności

Narodowe Boliwariańskie Siły Zbrojne (FANB) przedstawiły swoje stanowisko w sprawach obronności  i  bezpieczeństwa w związku z ostatnimi atakami imperialistycznymi,  i zapewniły o zaangażowaniu w konstytucyjnie powierzoną misję, potwierdzając swoje bezwarunkowe poparcie oraz lojalność wobec prezydenta Maduro i ponowiły zobowiązanie do obrony suwerenności i niezależności”….


Prezydent Maduro dziękuje narodom świata za wsparcie Wenezuelczykom

Prezydent Republiki, Nicolás Maduro, podziękował za wyrazy poparcia ze strony licznych narodów na świecie dla Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego. „Otrzymujemy wyrazy miłości i uwielbienia” od narodów, które patrzą na Wenezuelę z podziwem „i słowo Konstytuanta zaczyna pojawiać się miasteczkach, osiedlach i fabrykach w Ameryce Łacińskiej,…


Top