Ambasador Wenezueli składa listy uwierzytelniające Prezydentowi Polski

Podczas oficialnego spotkania z Ambasadorem Wenezueli, Prezydent Bronisław Komorowski przesyła serdecznie pozdrowienia Prezydentowi Nicolasowi Maduro Moros.

Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli akredytowany w Rzeczypospolitej Polskiej, Luis Gómez Urdaneta, złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Bronisławowi Komorowskiemu podczas oficialnej ceremonii, która miała miejsce w Pałacu Belweder w Warszawie. Akredytowani w Warszawie nowi ambasadorowie złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

W dniu 8 grudnia br. prezydent RP Bronisław Komorowski przyjął ambasadorów, którzy rozpoczynają swoją działalność dyplomatyczną w stolicy naszego kraju. Na dziedzińcu przed Belwederem, wojskową asystę stanowiły – Kompania Reprezentacyjna WP i Orkiestra Wojskowa z Warszawy, która odegrała hymny – Polski i państw, skąd pochodzą zagraniczni goście.


No Picture

Wenezuela potępia atak terrorystyczny na francuski tygodnik Charlie Hebdo w Paryżu

OŚWIADCZENIE

MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH WŁADZY LUDOWEJ BOLIWARIAŃSKIEJ REPUBLIKI WENEZUELI

Prezydent Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Nicolas Maduro Moros, w imieniu rządu oraz społeczeństwa Wenezueli, stanowczo potępia atak terrorystyczny z dnia 7 stycznia 2015 r. na siedzibę francuskiego tygodnika Charlie Hebdo w Paryżu, w wyniku którego ponieśli śmierć jego pracownicy i który okrył żałobą całe społeczeństwo francuskie.


Zgromadzenie Narodowe Ekwadoru nie zgadza się ze wszelkimi próbami destabilizacji gospodarki i polityki wymierzonymi przeciwko Prezydentowi Nicolasowi Maduro.

Quito, 29 grudnia 2014 r. (MPPRE).- Zgromadzenie Narodowe Republiki Ekwadoru, podczas obrad plenarnych Parlamentu 29 grudnia, wystosowało rezolucję wspierającą Boliwariańską Republikę Wenezueli.W akcie solidarności z Rewolucją Boliwariańską, władza ustawodawcza Ekwadoru dokonała analizy sytuacji dotyczącej przemocy do której ucieka się opozycja w Wenezueli, czym doprowadziła już do śmierci 42 osób i licznych strat materialnych. W takiej formie potępia „Ustawę o Obronie Praw Człowieka i Społeczeństwa Obywatelskiego Wenezueli” wystosowaną przez Prezydenta Baracka Obamę. W duchu niezmiennego powołania boliwariańskiego oraz wspólnoty południowoamerykańskiej wyraża szacunek w stosunku do rezolucji Unasur i Mercosur w ich wsparcia Prezydenta Maduro oraz społeczeństwa Wenezueli.Na koniec wyraża solidarność z Rządem i społeczeństwem Wenezueli wobec próby destabilizacji ich gospodarki i polityki. Rezolucja została przyjęta 66 głosami za, 16 przeciw, 4 wstrzymało się. I tak, raz jeszcze zbieramy owoce działań Hugo Chaveza na rzecz wzmocnienia świata sprawiedliwego, w którym wartości jedności południowoamerykańskiej uwidaczniają się w każdym przedsięwzięciu.Top