Spis konsularny

Jest to cenzus obywateli Wenezueli zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony w celach statystycznych i jest obowiązkowy dla chcących zrealizować wszelkie czynności konsularne.

Wymogi:

1. Wypełnić literami drukowanymi formularz spisu konsularnego wydany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Oryginał i kopia aktu urodzenia
3. Oryginał i kopia ważnego paszportu
4. Oryginał i kopia dowodu tożsamości (cédula de identidad)
5. Jedna (1) aktualna i kolorowa fotografia typu paszportowego

Top