Delcy Rodríguez

Szef państwa prosi o to, aby przypadki przemocy politycznej były rozpatrywane przez sądy powszechne

Prasa Mppdpsgg (Mariangely Carmona 15-08-2017).- Przewodnicząca Konstytuanty (ANC), Delcy Rodríguez, poinformowała, że prezydent Nicolás Maduro zwrócił się z prośbą o to, aby przypadki terroryzmu i przemocy politycznej nie były rozpatrywane w ramach jurysdykcji wojskowej, a przekazywane sądom powszechnym. W związku z powyższym, Przewodnicząca Narodowego…
Minister Spraw Zagranicznych Rodríguez: Almagro jest częścią planu mającego na celu interwencję w Wenezueli

Waszyngton, 27 marca 2017 (MPPRE).- Z siedziby Organizacji Państw Amerykańskich (OPA), Minister Spraw Zagranicznych Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Delcy Rodríguez potępiła poważne działania interwencyjne prowadzone przez sekretarza generalnego OPA, Luísa Almagro, przeciwko Wenezueli. Rodriguez podkreśliła, że Almagro podejmuje jednostronne,…
Top