Mercosur

Rodríguez: Wenezuela poparta przez państwa Mercosur

Caracas, 18 lipca 2015 (MPPRE) – w sobotę, Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych, Delcy Rodriguez, podsumowała 48. Szczyt państw Mercosur w Brasilii, na którym – jak podkreśliła – Wenezuela spotkała się z całkowitym poparciem Mercosur względem stanowiska Guyany, która nie chce się podporządkować postanowieniom Konwencji Genewskiej celem rozstrzygnięcia kontrowersji w sprawie Esequibo.
Osiemnasta edycja Społecznego Szczytu Mercosur będzie dotyczyła integracji, praw i większej jej partycypacji

Caracas, 11 lipca 2015 (MPPRE) – Centrum Konwencji Międzynarodowych Brazylii będzie siedzibą 18. edycji Społecznego Szczytu Wspólnego Rynku Południa, który odbędzie się w Brasilii 14, 15 i 16 lipca 2015 r. pod hasłem „Rozwijać się w Mercosur bardziej zintegrowanym, mającym więcej praw i bardziej uczestniczącym”.Top