Szczyt

Osiemnasta edycja Społecznego Szczytu Mercosur będzie dotyczyła integracji, praw i większej jej partycypacji

Caracas, 11 lipca 2015 (MPPRE) – Centrum Konwencji Międzynarodowych Brazylii będzie siedzibą 18. edycji Społecznego Szczytu Wspólnego Rynku Południa, który odbędzie się w Brasilii 14, 15 i 16 lipca 2015 r. pod hasłem „Rozwijać się w Mercosur bardziej zintegrowanym, mającym więcej praw i bardziej uczestniczącym”.Uzgodnione stanowisko na szczyt CELAC – UE

Quito, 05 maja 2015 r. (MPPRE).– Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych, Delcy Rodriguez, ogłosiła zakończenie spotkania Ministrów Wspólnoty Państw Ameryki łacińskiej i Karaibów (CELAC), które odbyło się w Quito, w Ekwadorze.


ALBA – TCP będzie bronić suwerenności Narodów na VII Szczycie Ameryk

 

BOLIWARIAŃSKI SOJUSZ NA RZECZ LUDÓW AMERYKI

LUDOWY TRAKTAT O HANDLU

OŚWIADCZENIE SPECJALNE

Szefowie państw i rządów oraz wysocy przedstawiciele krajów członkowskich Boliwariańskiego Sojuszu na Rzecz Ludów Ameryki – Ludowego Traktatu o Handlu (ALBA – TCP) w przeddzień kwietniowego VII Szczytu Ameryk w Republice Panamy,


Top