Co zrobić jeśli zgubiłem paszport

Jeśli jesteś turystą i zgubiłeś swój paszport, zgłoś się na policję by złożyć raport, a następnie skontaktuj się z Sekcją Konsularną tej Misji Dyplomatycznej mailowo: embajada@venez.pl lub telefonicznie: +48 22 646 87 i umów się na pilne spotkanie w celu uzyskania zastępczego doumentu podróży, ważnego przez trzydzieści (30) dni, który upoważni Cię do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polski i pozwoli wjechać do Wenezueli.

Wymagania związane z uzyskaniem zastępczego dokumentu podróży:

  1. Dwie (2) aktualne fotografie, wykonane przodem, rozmiar taki jak do paszportu, kolorowe, przejrzyste tło, bez okularów.
  2. Oryginał/kopia laminowanego dowodu tożsamości.
  3. Oryginał i kopia raportu zgłoszonego do Polskiej Policji o utracie paszportu.
  4. Jeśli to możliwe, kopia skradzionego lub zgubionego paszportu.
  5. Oryginał i kopia biletu do Wenezueli.
  6. W odniesieniu do nieletnich, należy: Przedstawić oryginał i kopię aktu urodzenia, oboje rodziców muszą podpisać upoważnienie do wystawienia takiego dokumentu podróży dla dziecka, jeśli rodzic nie może być obecny musi złożyć oryginał pozwolenia poświadczonego przez właściwe organy, jeśli któryś z rodziców zmarł, należy przedstawić akt zgonu.
  7. W przypadku, kiedy nieletni pozostaje w związku małżeńskim, nie jest wymagana obecność rodziców ale należy przedstawić Akt Zawarcia Związku Małżeńskiego.

Ta procedura jest zwolniona z opłat

Top