II spotkanie informacyjne na temat COP24

Dnia 4 października 2018 r. Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Rzeczypospolitej Polskiej Luis Gómez Urdaneta wziął udział w drugim spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez kancelarię premiera Mateusza Morawieckiego na temat 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) i 14. sesji Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14). oraz 1. Konferencją Stron służącą jako spotkanie stron Porozumienia Paryskiego (CMA1)

W spotkaniu wzięli udział minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister Michał Kurtyka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.

Jako słowa wstępu minister Henryk Kowalczyk przypomniał priorytety Polski na COP24 i cele, które zamierza osiągnąć rząd polski podczas konferencji katowickiej. „Najważniejszym zadaniem COP24 będzie wypracowanie i przyjęcie pakietu decyzji zapewniających pełne wdrożenie Porozumienia paryskiego” – powiedział minister Kowalczyk.

W swoim przemówieniu minister środowiska podkreślił, że polska prezydencja podczas szczytu klimatycznego chce zwrócić uwagę wszystkich uczestników na trzy kluczowe aspekty: przyrodę, człowieka i technologię.

Dodał, że „konieczna jest solidarna i sprawiedliwa transformacja społeczno-ekonomiczna, a neutralizacja zmian klimatycznych poprzez absorpcję CO2 przez lasy, powinna być wspierana przez rozwój nowoczesnych rozwiązań przyjaznych klimatowi, takich jak elektromobilność”.

Jednocześnie, zebrani dyplomaci wysłuchali szczegółowych informacji na temat przygotowań do szczytu klimatycznego COP24, które znajdują się w zaawansowanych etapie.
Szczyt klimatyczny w Katowicach odbędzie się na terenie dawnej kopalni, w miejscu za pomocą którego organizatorzy pragną pokazać przemiany regionu śląskiego oraz rezultaty działań zmierzających do poprawy klimatu.

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbędzie się w grudniu 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

Podczas szczytu COP24 przedyskutowany zostanie kompletny pakiet wdrażający porozumienie paryskie, będący pierwszą międzynarodową umową, która zobowiązuje wszystkie kraje na świecie do podjęcia działań w celu ochrony środowiska, w związku z czym ustanowi globalną politykę w zakresie klimatu i energii na nadchodzące lata.