ALBA – TCP będzie bronić suwerenności Narodów na VII Szczycie Ameryk

 BOLIWARIAŃSKI SOJUSZ NA RZECZ LUDÓW AMERYKI

LUDOWY TRAKTAT O HANDLU

OŚWIADCZENIE SPECJALNE

Szefowie państw i rządów oraz wysocy przedstawiciele krajów członkowskich Boliwiariańskiego Sojuszu dla Narodów Naszej Ameryki – Porozumienie o Handlu Narodów (ALBA – TCP) w przeddzień kwietniowego VII Szczytu Ameryk w Republice Panamy,

Przypominając decydujący wkład Hugo Chaveza w budowanie zjednoczonej Ameryki bez wykluczeń i hegemonii,

Podkreślają wagę historycznej Deklaracji z Cumaná (Wenezuela), podpisanej przez państwa członkowskie ALBA-TCP 17 kwietnia 2009 r. oraz potrzebę stworzenia nowej relacji między dwoma Amerykami, opartej na zasadach zawartych w Ogłoszeniu Ameryki Łacińskiej i Karaibów Strefą Pokoju, z poszanowaniem niezbywalnego prawa wyboru systemu politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego jako warunku niezbędnego aby zagwarantować pokojowe współistnienie narodów Ameryki. W tym kontekście postanawiają:

Aktywnie uczestniczyć w VII Szczycie Ameryk, występując w obronie zasad, na których opiera się Sojusz i w szczególności rządu i narodu boliwariańskiego Wenezueli, zastraszonych i poddanych silnym agresjom zewnętrznym.

Czytaj więcej