Ambasador Wenezueli spotkał się z kardynałem Stanisławem Dziwiszem

Podczas spotkania wspomniano niedawno kanonizowanego Jana Pawła II oraz jego wysiłki i imponującą osobowość, która zmieniła świat. Ambasador podkreślił także zaangażowanie papieża Polaka w obronę praw człowieka i przywołał wizytę w Wenezueli w roku 1985, podczas której po raz pierwszy spotkał się z Hugo Chavezem. To historyczne spotkanie w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny z Coromoto zostało uwiecznione na fotografii, której reprodukcję Ambasador podarował kardynałowi. Poruszony tym gestem arcybiskup, przywołał piękne wspomnienia z tej podróży, w której również uczestniczył.

Poruszono także temat Światowych dni Młodzieży, które w przyszłym roku odbędą się w Krakowie. Ambasador zaprezentował plany uczestnictwa w nich delegacji wenezuelskiej i spotkał się z bardzo entuzjastyczną reakcją. Kardynał zapewnił, że z przyjemnością przyjmie delegację z Wenezueli.