Wenezuela wyraża swoją najgłębszą niezgodę na treści zawarte w bezprawnym, niesprawiedliwym i nieprawdziwym raporcie o Wenezueli przedstawiony przez pana Luisa Almagro, Sekretarza Generalnego OPA

BOLIWARIANSKA REPUBLIKA WENEZUELI

MINISTERSTWO WŁADZY LUDOWEJ

DO SPRAW ZAGRANICZNYCH

KOMUNIKAT

Boliwariańska Republika Wenezueli  wyraża swoją najgłębszą niezgodę na treści zawarte w bezprawnym, niesprawiedliwym i nieprawdziwym raporcie o Wenezueli, który został przedstawiony przez pana Luisa Almagro, pełniącego obowiązki Sekretarza Generalnego Organizacji Państw Amerykańskich (OPA), z naruszeniem zasad oraz instytucjonalnych procedur obowiązujących w tej organizacji.

Luis Almagro, powszechnie znany jako wróg narodu wenezuelskiego, wyssał z palca fałszywe oskarżenia wymierzone w Wenezuelę w jednym tylko celu: doprowadzenia do międzynarodowej interwencji w naszym kraju i rozpętania gospodarczej wojny przeciwko społeczeństwu wenezuelskiemu. W pełnieniu swoich obowiązków na czele OPA Almagro przekroczył kompetencje i nadurzył władzy, motywowany nienawiścią do Wenezueli i działając w powiązaniu z antydemokratyczną, skrajną i wywrotową opozycją wenezuelską. To co inspiruje jego działania to godna pogardy uraza, właściwa neofitom; jego niedorzeczna pisanina wyląduje na śmietniku historii jako przykład tego, jak jedna osoba, działająca bezprawnie, może szkodzić funkcjonowaniu całej instytucji.

Jest godnym pożałowania, że pan Almagro ożywia najczarniejsze karty z historii OPA, z czasów kiedy prowadziła politykę interwencjonistyczną i wywrotową, forsując mechanizmy pogwałcające rażąco porządek prawny i konstytucyjny Wenezueli oraz Kartę OPA, jej podstawowe zasady i surowe normy regulujace jej działalność. Ministrowie Spraw Zagranicznych regionu, podczas spotkania Zgromadzenia Ogólnego OPA, 15 czerwca 2016 r., zauważyli z troską takie nieprawidłowości i zarządali od Stałej Rady organizacji, zrewidowania jej działań.

Luis Almagro przewodzi działaniom faszystowskiej prawicy całego regionu, która nęka i atakuje wściekle Wenezuelę, bez skrupułów i niemoralnie,  montując bezprawnie i  oszukańczo fałszywe oskarżenia pod adresem naszej świętej Ojczyzny.

Boliwariańska Republika Wenezueli podejmie odpowiednie kroki i w odpowiednim czasie, aby zdemaskować przed całym światem agresywne knowania tego pożałowania godnego awanturnika, wymierzone w naszą nieugiętą wolę życia w pokoju, w niezależności i suwerenności, które są prawem wszystkich ludzi na ziemi. Działania konspiracyjne, żałosne i wywrotowe, które z łona OPA próbuje uruchamiać Luis Almagro, nie powstrzymają naszej Ojczyzny i naszegu narodu w marszu ku świetlanej przyszłości, drogą, którą wytyczyli nasi Wyzwoliciele.

Caracas, 14 marca 2017 r.