Dni Solidarności z Wenezuelą w Warszawie

Dnia 13 października, w reprezentacyjnej Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się konferencja na temat postępu naukowego w Boliwariańskiej Republice Wenezueli, w ramach multidyscyplinarnych badań nad Wyzwolicielem Simonem Bolivarem.

Dr Angel Luis Viloria Petit, uznany naukowiec, który prowadził liczne badania i brał udział w wymianach naukowych i akademickich z Polską, odpowiedzialny był za przedstawienie wyników badań na ten temat.

Na konferencji, Ambasadę Boliwariańksiej Republiki Wenezueli reprezentował Ambasador Luis Gomez Urdaneta, któremu towarzyszyli małżonka Natalia Simon, Pierwsza Sekretarz Lucibel Contreras i Pierwszy Sekretarz Dimas Alvarenga.

Uniwersytet Warszawski oddelegował dyrektor Zofię Marzec, Katarzynę Mikulską, wicedyrektor Urszulę Ługowską, członków Rady Akademickiej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Filologicznym, którzy przyjęli wenezuelską delegację i towarzyszyli jej na kampusie uniwersyteckim.

W wydarzeniu wzięła udział duża liczba osób, głównie związanych ze światem akademickim, zainteresowanych zagadnieniami latynoamerykańskimi. Owe zainteresowanie szczególnie odzwierciedliło się w momencie przeznaczonym na pytania, po zakończonej prezentacji doktora Angela Luisa Viloria. Dyskusję między opinią publiczną a prelegentem wyróżniała wiedza oraz informacje, którymi polscy interlokutorzy posiadali na temat Wenezueli. Te elementy pozwoliły na debatę na wysokim poziomie, która intelektualnie wzbogaciła wszystkich obecnych.

Na zakończenie, gospodarze przekazali na ręce Ambasadora liczne publikacje uniwersytetu, które zostały wydane w języku hiszpańskim.