DO NARODU WENEZUELI I DO ŚWIATA

Z pięciu kontynentów, wielu państw, organizacji politycznych i społecznych pozdrawiamy odważny Naród Wenezueli.

Wyrażamy uznanie dla walki, którą prowadzi Wenezuela o budowę społeczeństwa opartego na równości, poszanowaniu praw człowieka, integracji i sprawiedliwości społecznej.

Wyrażamy uznanie dla kreowania demokracji ludowej, uczestniczącej, przedstawicielskiej, która rodzi się bezpośrednio z podstawowych klas społecznych.

Wyrażamy uznanie dla niezłomnej obrony suwerenności, nienaruszalności terytorium państwa oraz niezbywalnego prawa do wolności i niezależności od wszelkiej dominacji.

Cenimy pełne miłości, bezwarunkowe praktyki solidarności realizowane przez Wenezuelę wobec innych państw na świecie.

Istotną wagę przywiązujemy do obrony praw i Konstytucji Wenezueli, oporu przeciwko wszelkim aktom agresji zewnętrznym, które dziś dzień zmierzają do zniszczenia wolności i niepodległości tego kraju.

Ślemy pozdrowienia przyjacielowi Nicolasowi Maduro Moros, ludowemu przywódcy, prawowitemu prezydentowi, ponownie wybranemu przez naród Wenezueli na okres urzędowania 2019-2025 w wolnych i uczciwych wyborach, dnia 20 maja 2018 roku.

Uznajemy prawomocność jego wyboru, samostanowienie wenezuelskiego narodu oraz jego najwyższe prawo, którego przestrzega, rozwiązując sprawy wewnętrzne za pomocą pokojowych, demokratycznych i wyborczych metod.

Ostrzegamy przed atakami na Wenezuelę na drodze politycznej, dyplomatycznej,  ekonomicznej i medialnej prowadzone przez światowe potęgi i grupy państw, które w sposób jawny naruszają międzynarodowe prawo i zasady rządzące współistnieniem między państwami.

Potępiamy kłamstwa wypowiadane przez USA, Unię Europejską i tzw. Grupę z Limy, propagujące upadek demokracji w Wenezueli, ignorując suwerenną wolę boliwariańskiego narodu i zachęcając Wenezuelczyków do przemocy i podziałów.

Domagamy się natychmiastowego zaprzestania wszelkich ataków na demokrację wenezuelską, działań przeciw pokojowi i życiu mieszkańców Wenezueli.

Wzywamy do zakończenia blokady gospodarczej i finansowej, zaprzestania stosowania wszelkich jednostronnych środkow przymusu wobec obywateli Wenezueli na zlecenie USA.

W świetle powyższego, w obronie prawdy i godności narodów świata, ponawiamy nasze zdecydowane zaangażowanie w wspieranie godnych obywateli Wenezueli, prawowitego rządu i jego prezydenta w czasie, który rozpoczyna się dziś 10 stycznia 2019 r., w historycznej walce o budowę wartościowego społeczeństwa i pokazaniu, że inny świat jest możliwy.

Z Simónem Bolívarem mówimy dzisiaj: Wolność nowego świata jest nadzieją wszechświata.

Niech żyje Wenezuela!

#YoSoyPresidente

#LosPueblosCon Maduro