Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022 w Krajowej Izbie Gospodarczej

Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, Luis Gómez Urdaneta w dniu 17 lutego 2022 r. wziął udział w wydarzeniu, które z okazji Dyplomatycznego Otwarcia Roku organizowane jest przez Krajową Izbę Gospodarczą dla misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.

Przemówienia inauguracyjne wygłosili Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski oraz Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko. Pan Arendarski wzywał do nadziei w trudnych czasach, prezes Kłoczko podkreślał społeczną rolę biznesu.

Była to okazja do przeprowadzenia rozmów z obecnymi przedstawicielami firm, a także z reprezentantami poszczególnych województw oraz przedstawienia ogromnych możliwości inwestycyjnych, które aktualnie istnieją w naszym kraju.