Dzień wymiany kulturowej z pracownikami z sektora usług w Polsce

Dnia 12 października 2017, Pierwszy Sekretarz tutejszej Misji Dyplomatycznej, Dimas Alvarenga Guerra spotkał się z grupą pracowników z firmy „Accenture Operations”, jedną z większych w sektorze usług, która swoją siedzibę ma także w Polsce.

Pierwszy Sekretarz zrealizował prezentację na temat kultury i tradycyjnych wartości wenezuelskich, co pozwoliło zainicjować owocną wymianę międzykulturową, w odpowiedzi pracownicy wyjaśnili, w jak wygląda ich codzienność w pracy.

Główną intencją spotkania było zaprezentowanie pracownikom Accenture odmiennych rzeczywistości społecznych i kulturowych,  w celu promowania ich kształcenia w środowisku wielokulturowym.

Uczestnicy mieli okazję poznać wartości i znaczenie osiągnięć rewolucji boliwariańskiej w dziedzinie kultury, i zrozumieć szerszy kontekst Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Z drugiej strony pracownicy otrzymali wskazówki, jak komunikować się w różnych kulturach i jak zarządzać projektami w zespołach międzykulturowych.