Ewidencja

PRZEKAZ RODZINNY

Sekcja Konsularna niniejszej Misji Dyplomatycznej wydaje potwierdzenie rejestracji (przekaz rodzinny) zgodnie z art. 12, ust. 1c i 2e, rezolucji nr 096 CADIVI, o Zezwoleniu na Nabycie Dewizy (AAD), dla Wenezuelczyków, cudzoziemców legalnie rezydujących w Boliwariańskiej Republice Wenezueli, którzy wysyłają dewizy beneficjentom legalnie rezydujących za granicą. Następnie, zainteresowany zobligowany jest do dostarczenia dokumentu do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, aby potrzebne dokumenty zostały skompletowane przez osobę odpowiedzialną za przekaz.

Wymogi:

 • Wypełnić wniosek konsularny o przekazie rodzinnym wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce. Pobierz
 • Kopia stron biograficznych ważnego paszportu wenezuelskiego, na których znajdują się dane osobowe oraz data ważności dokumentu. W przypadku jeśli paszport jest nieważny, załączyć kopię strony o przedłużeniu.
 • Kopia dokumentu tożsamości (Cédula de Identidad) wnioskodawcy tego przekazu CADIVI (osoba która przekazuje pieniądze z Wenezueli).
 • Kopia statusu migracyjnego (wiza, status rezydenta, polski paszport lub inny podobny dokument).
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (rachunek za usługi – woda, elektryczność, telefon, itd., umowa wynajmu lub podobny), z okresu nie przekraczającego 3 miesięcy od daty wystawienia
 • Jeden dokument z powyższych jest wystarczający. W przypadku realizacji wniosku dla małoletniego, ten dokument może zostać wydany na nazwisko rodzica/prawnego przedstawiciela.
 • Zdjęcie typu paszportowego na białym tle.

Uwaga: Wydanie dokumentu jest wolne od opłat.

PRZEKAZ DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Sekcja Konsularna tej Misji Dyplomatycznej wydaje potwierdzenie rejestracji (przekaz dla rencistów/emerytów), zgodnie z Art. 3, z rezolucji nr 019 CADIVI, dla Zezwolenia na Nabycie Dewizy (AAD), dla osób fizycznych lub prawnych, które chcą przesyłać dewizy legalnie przebywając za granicą. Następnie, zainteresowany zobligowany jest do dostarczenia dokumentu do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, aby potrzebne dokumenty zostały skompletowane przez osobę odpowiedzialną za wymianę.

Wymogi:

 • Wypełnić wniosek konsularny o przekazie rodzinnym wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce. Pobierz
 • Kopia stron biograficznych ważnego paszportu wenezuelskiego, na których znajdują się dane osobowe oraz data ważności dokumentu. W przypadku jeśli paszport jest nieważny, załączyć kopię strony o przedłużeniu.
 • Miejsce, numer rezolucji i data otrzymywania wypłaty z instytucji w której zainteresowany jest emerytowany.
 • Kopia statusu migracyjnego (wiza, status rezydenta, polski paszport lub inny podobny dokument ).
 • W przypadku cudzoziemca, kopia paszportu i kopia wenezuelskiego dowodu tożsamości (Cédula de Identidad).

Uwaga: Wydanie dokumentu jest wolne od opłat.

W celu ułatwienia procesu wydania dokumentu, zainteresowany może wysłać wymagane dokumenty drogą mailową, załączając swoje dane oraz adres zamieszkania, aby umożliwić odesłanie dokumentu.

PRZEKAZ DLA STUDENTÓW

Sekcja Konsularna tej Misji Dyplomatycznej wydaje potwierdzenie rejestracji (przekaz dla studentów), zgodnie z Art. 4, z rezolucji nr 055 CADIVI, o Zezwoleniu na Nabycie Dewizy (AAD), dla studentów wenezuelskiej narodowości, którzy podejmują edukację za granicą. Następnie, zainteresowany zobligowany jest do dostarczenia dokumentu do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, aby potrzebne dokumenty zostały skompletowane przez osobę odpowiedzialną za wymianę.

Wymogi:

 • Wypełnić wniosek rejestru konsularnego odnośnie przekazu dla studentów wydawany przez przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce. Pobierz
 • Oryginał dokumentu potwierdzający podjęcie studiów, odpowiednio podpisany i opieczętowany, który precyzuje wysokość czesnego i okres studiowania.
 • Kopia stron biograficznych ważnego paszportu wenezuelskiego, na których znajdują się dane osobowe oraz data ważności dokumentu. W przypadku jeśli paszport jest nieważny, załączyć kopię strony o przedłużeniu.
 • Kopia dowodu tożsamości (Cédula de Identidad).
 • Kopia ważnej wizy studenckiej.
 • Kopia statusu migracyjnego (wiza, status rezydenta, polski paszport lub inny dokument podobny).
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej.

Uwaga: Wydanie dokumentu jest wolne od opłat.