FAO: Wenezuela osiąga Cel Milenijny w walce z głodem

Caracas, 15 kwietnia 2015 r. (MPPRE).- Zgodnie z ostatnimi raportami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), poniżej progu niedożywienia znajduje się 5% ludności Wenezueli, dzięki czemu jest jednym z krajów, którym udało się osiągnąć Cele Milenijne w kwestii bezpieczeństwa i dostępu do żywności.

Z danych, opublikowanych w Raporcie o Głodzie 2014, wynika, że region Ameryki Południowej „odnotował największy postęp ogólny w stronę wzrostu bezpieczeństwa żywności”. Według dyrektora generalnego FAO, José Graziano da Silva, “największymi osiągnięciami pochwalić się mogą państwa tworzące Mercosur (…) elementami, które wzmacniają tę sytuację w Ameryce Łacińskiej są: przede wszystkim decyzje polityczne, wszystkie kraje, począwszy od 2009 roku, zgodziły się ograniczyć głód do 2025 r. (…) wiele z nich już wprowadziło ustawy, które zakładają, że prawo do wyżywienia to obowiązek państwa”,  potwierdził.

Czytaj więcej