Globalna solidarność z Wenezuelą

W dalszym ciągu kompilujemy i odtwarzamy wyrazy solidarności i słowa wsparcia otrzymywane przez Rząd Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w 2015 r.

Te pisma, pochodzące od innych narodów, mechanizmów wielostronnych, ruchów społecznych i osobistości, dotyczą agresji międzynarodowych popieranych przez mocarstwa imperialistyczne  i wymierzonych przeciw stabilności demokratycznej Wenezueli.

Są one dowodem na szerokie poparcie, na które liczy Rewolucja Boliwariańska i prezydent ludzi pracy, legat Hugo Chaveza wśród żywych – Nicolas Maduro. Ponad wszystko jednak pokazują one zobowiązanie narodu wenezuelskiego do obrony świata wielobiegunowego i antyhegemonistycznego, w którym jest miejsce dla każdego z nas i wszyscy mamy równe prawa.