Historyczne porozumienie naftowe to symbol dyplomacji energetycznej

Iran, 8 lutego 2017 (MPPRE).- Minister Spraw Zagranicznych Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Delcy Rodriguez, podczas odbywającej się wizyty roboczej w Islamskiej Republice Iranu, podjęła kroki do zawarcia umów dwustronnych i wielostronnych z rządem irańskim.

Po spotkaniu ze swoim odpowiednikiem, Mohammadem Javad Zarif, Rodriguez poinformowała za pośrednictwem swojego konta Twitter @DrodriguezVen „odbyliśmy ważne spotkanie z Ministrem ds. Przemysłu Naftowego Islamskiej Republiki Iranu, Biyan Namdar Zangané”.

Podczas spotkania, w którym również wziął udział minister Władzy Ludowej ds. Przemysłu Naftowego, Nelson Martinez, zostały podjęte kwestie dotyczące wyników opracowanych w związku z podpisaniem historycznego porozumienia naftowego przez kraje OPEC i spoza OPEC. Wenezuelska  minister powiedziała: „odnotowaliśmy prawidłowe funkcjonowanie historycznego porozumienia między krajami OPEC i spoza OPEC oraz dokonaliśmy przeglądu stosunków dwustronnych w dziedzinie energii”.

MPPRE