Komunikat Partnerów Narodowego Dialogu w Wenezueli

KOMUNIKAT PARTNERÓW

NARODOWEGO DIALOGU W WENEZUELI

My, Partnerzy Narodowego Dialogu w Wenezueli – Wysłannik Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Claudio Maria Celli, Sekretarz Generalny UNASUR i były prezydent Ernesto Samper oraz byli prezydenci Leonel Fernandez, Jose Luis Rodriguez Zapatero i Martin Torrijos – informujemy, że w ramach prowadzonego Dialogu Narodowego odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami Rządu Narodowego oraz Koalicji na rzecz Jedności Demokratycznej (MUD).

Dajemy wyraz uznaniu dla Rządu Narodowego oraz dla MUD, za potwierdzenie w rozmowach ich zobowiązania do prowadzenia Narodowego Dialogu oraz za ich zaangażowanie w utrzymanie pokoju w Wenezueli. Jednocześnie zaświadczamy, że strony wyraziły w sposób szczery swoją troskę o skuteczną realizację uzgodnień wypracowanych w ramach Dialogu i w związku z tym, sformułowały potrzebę ustanowienia odpowiednich mechanizmów nadzoru nad ich wprowadzaniem w życie.

Podkreślamy, że chociaż istnieją wyraźne pozytywne efekty dialogu, pozostają wciąż w kalendarzu rozmów, w zgodnej opinii przedstawicieli obydwu stron, tematy nierozwiązane. Dlatego też, uważamy, że należy zainicjować nowy etap, który poprowadzi nas w kierunku ożywienia, wzmocnienia i zrównoważenia Narodowego Dialogu i przedstawiliśmy stronom naszą Roboczą Propozycję na ten temat. Jednocześnie, zwróciliśmy się do władz o niezatwierdzanie bądź powstrzymanie się do 13 stycznia 2017 roku od wydawania decyzji, które mogłyby utrudnić stosunki między stronami lub zakłócić proces dialogu.

Ten czas, tak jak to uzgodniliśmy, zostanie wykorzystany na pracę w ramach następujących Stołów Tematycznych: i) Pokój, poszanowanie państwa prawa i suwerenności narodowej; ii) Prawda, sprawiedliwość, prawa człowieka, zadośćuczynienie ofiarom i pojednanie; iii) Sprawy ekonomiczno-społeczne; iv) Budowanie zaufania i harmonogram wyborczy. Dla każdego Stołu, zaproponowaliśmy konkretne zagadnienia do omówienia, w celu wypracowania rozwiązań, których oczekują Wenezuelczycy.

Caracas, 6 grudnia 2016.-