Minister Rafael Ramírez z wizytą w Katarze -wzmocnienie sojuszy geoenergetycznych

Katar, 13 listopada 2014 – Minister Spraw Zagranicznych Władzy Ludowej Wenezueli, Rafael Ramírez, odwiedził Katar podczas swojej podróży po krajach produkujących ropę nafową, będących członkami OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową).

Szef dyplomacji Wenezueli spotkał się w czwartek z premierem Kataru, Abdullahem Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani; Ministrem ds. Energii i Przemysłu, Mohammedem Bin Saleh Al-Sada; oraz z szefem Organu Kontroli Administracyjnej i Przejrzystości Kataru, Abdullahem Bin Hamad Al-Attiyah.

W programie wizyty, Ramíreza w Katarze, znajduje się m.in. kwestia cen ropy i stabilności rynku światowego.

Stosunki dyplomatyczne między Katarem a Wenezuelą nawiązane zostały ponad 40 lat temu i są oparte na wzajemnym szacunku, solidarności i współpracy z korzyścią dla obu narodów.

Oba rządy wypracowały ważne porozumienia i konwencje w różnych dziedzinach, takich jak: mechanizmy konsultacji politycznych, ustanowienie Komisji Mieszanej Wysokiego Szczebla, porozumienia dotyczące energii i ropy naftowej, komunikacji lotniczej, turystyki, i innych.

Od czasu Rewolucji Boliwariańskiej stosunki między Caracas i Doha zostały skonsolidowane w największym stopniu dzięki rządom i wizji Hugo Chaveza, który dał impuls do współpracy celem ustanowienia unii z OPEC i zagwarantowania jej członkom prawa suwerennej administracji zasobami naturalnymi i ich cenami na rynkach międzynarodowych.

Ze względu na wahania, jakich doświadcza rynek paliwowy, Minister Ramírez podkreślił znaczenie pogłębiania wysiłków państw członkowskich OPEC zmierzających do stworzenia mechanizmów i podjęcia kroków, które skutkowałyby efektywną ochroną stabilności cen ropy.

Związki z państwami członkowskimi OPEC, które Rząd Boliwariański aktualnie wspiera, są ukierunkowane na zapobieżenie planom destabilizacji, które uderzają w organizację i funkcjonowanie rynku paliwowego.

Minister Ramírez przybył do Kataru z Algierskiej Republiki Ludowo –  Demokratycznej, w ramach obecnie realizowanej podróży zagranicznej, włączającej również spotkania w Iranie i Rosji. Wizyta ta poprzedza nadzwyczajne forum państw członkowskich OPEC, które odbędzie się 27 listopada w Wiedniu (Austria).