Minister Spraw Zagranicznych Rodriguez: prawa człowieka zostały sztandarem rewolucji

Caracas, 27 sierpnia 2016 ( MPPRE): Podczas sobotniego wywiadu w Venevisión, Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych, Delcy Rodríguez, podkreśliła, że wraz z objęciem prezydencji przez Hugo Cháveza w 1999 roku, ochrona praw człowieka stała się sztandarem rewolucji.

 „ Nie na próżno Wenezuela została ponownie wybrana w Radzie Praw Człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych, cała reszta to publicystyczna bujda wymyślona przez opozycję, we współpracy z instytucjami międzynarodowymi o partykularnych interesach po to, żeby sprzedawać kłamstwa na temat naszej ojczyzny”, powiedziała Minister.

 Czytaj więcej