Minister Spraw Zagranicznych Wenezueli, Delcy Rodríguez wzywa o szacunek do ludów przed Radą Bezpieczeństwa ONZ

Nowy Jork, 23 lutego 2015 r. (MPPRE).- Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Bezpieczeńswa ONZ w Nowym Jorku (USA) Minister Spraw Zagranicznych Wenezueli, Delcy Rodríguez, wypowiedziała się na temat wielostronności „opartej na prawie międzynarodowym publicznym” i suwerennych prawach narodów do rozwiązywania problemów wewnętrznych.

Jest to pierwszy raz od 16 października 2014 r., gdy Wenezuela została wybrana na członka niestałego Rady Bezpieczeństwa na lata 2015-2016 przewagą 181 głosów, kiedy Minister Rodríguez uczestniczy w jej zgromadzeniu.

Czytaj więcej