Minister Zerpa spotkał się z ambasadorami UE akredytowanymi w kraju

Niniejsze spotkanie świadczy o zaangażowaniu rządu boliwariańskiego na rzecz ożywienia gospodarczego kraju  dla dobra nie tylko narodu, lecz także dobrobytu mieszkańców Wenezueli.

W Ministerstwie Gospodarki i Finansów, w Caracas, minister  Simón Zerpa spotkał się z przedstawicielami handlu zagranicznego i ambasadorami Unii Europejskiej akredytowanymi w Boliwariańskiej Republice Wenezueli, aby zacieśnić dwustronne relacje między państwami.

Działanie boliwariańskiego rządu, za pośrednictwem Ministerstwa Władzy Ludowej Gospodarki i Finansów, polega na stworzeniu warunków stymulujących dwustronny handel oraz inwestycje zagraniczne na rzecz integralnego i produktywnego rozwoju kraju.

Podczas spotkania, zaproponowano utworzenie wspólnej grupy roboczej do której przystąpią ambasadorowie Unii Europejskiej akredytowanymi w Boliwariańskiej Republice Wenezueli, Ministerstwo Władzy Ludowej Gospodarki i Finansów, Ministerstwo Władzy Ludowej Handlu Zagranicznego i Inwestycji, Ministerstwo Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciele sektora prywatnego w celu sformułowania działań mających na celu promowanie rozwoju 15 obszarów gospodarki narodowej na rzecz wzmocnienia stosunków handlowych między narodami.