Osiemnasta edycja Społecznego Szczytu Mercosur będzie dotyczyła integracji, praw i większej jej partycypacji

Caracas, 11 lipca 2015 (MPPRE) – Centrum Konwencji Międzynarodowych Brazylii będzie siedzibą 18. edycji Społecznego Szczytu Wspólnego Rynku Południa, który odbędzie się w Brasilii 14, 15 i 16 lipca 2015 r. pod hasłem „Rozwijać się w Mercosur bardziej zintegrowanym, uczestniczącym i mającym więcej praw”.

W szczycie mają uczestniczyć takie państwa członkowskie, jak Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuela. Tym samym, oczekuje się obecności przedstawicieli organizacji regionalnych i międzynarodowych.

Spotkanie będzie podzielone na 3 części. Pierwsza oś, dotycząca integracji, będzie przedmiotem trzech paneli: postępy i ograniczenia postępującego procesu integracji i modelu, który nas interesuje; przyszłość Mercosur: nasze wyzwanie; wolny przepływ, uczestnictwo społeczeństwa i świadomość obywatelska państwa w Mercosur.

Temat koniunktury regionalnej i wyzwań dla integracji w Ameryce Łacińskiej: rola Mercosur, zostanie poruszony przez byłych prezydentów Brazylii – Luiz Inácio Lula da Silva i Urugwaju – José Alberto Mujica.

Czytaj więcej