Powołanie Konstytuanty ogłoszone w Dzienniku Ustaw

Caracas, 3 maja 2017 (MPPRE).- W środę w Dzienniku Ustaw Nr 6.295 został ogłoszony Dekret o powołaniu Konstytuanty przez prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli Nicolasa Maduro Morosa, jako podstawowego mechanizmu spełnienia woli narodu oraz zagwarantowania pokoju i demokracji w Wenezueli.

Po burzliwych wydarzeniach zainicjowanych przez wenezuelską opozycję, prezydent, w ramach uprawnień zagwarantowanych przez Konstytucję Republiki Boliwariańskiej Wenezueli, uruchomił alternatywny i demokratyczny mechanizm funkcjonujący przy szerokim udziale społecznym, za pomocą którego zostaną wzmocnione zasady niezależności, równości i suwerenności, na które zasługują Wenezuelczycy.

Wniosek ten ma swoją podstawę prawną w Konstytucji przyjętej w 1999 roku w artykułach 347, 348 i 349.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.295

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (traducción en inglés)

Gaceta Oficial de la República Bollivariana de Venezuela (traducción en francés)