Prokurator Generalny potępił fakt, że Luisa Ortega Díaz stała na czele mafii, w celu zrujnowania prokuratury

Prasa Mppdpsgg (Edgar Mireles 23/08/2017).- W środę, podczas konferencji prasowej, Prokurator Generalny, Tareck William Saab, potępił fakt, że była prokurator Luisa Ortega Díaz stała na czele mafii, w celu zrujnowania prokuratury i manipulowała dowodami w sprawach dotyczących polityki wymiany waluty obcej, Cencoex, narkotyków, dokumentów z Panamy.

„Udowodnimy, jakie miały miejsce działania, manipulując dowodami i poszlakami dla ochrony dużych grup potężnych firm i poważnego nadużycia w sprawach kryminalnych w niektórych przypadkach, a nawet wykorzystywania ofiar w celach propagandowych”,  zakomunikował Saab.

Stwierdził, że 80% spraw Cencoex’u zostało umorzonych, zwalniając podejrzanych, „20% z tych osób pozostało w charakterze oskarżonych”.

Zwrócił uwagę, że działania poprzedniej administracji miały na celu ukaranie osób zwanych „raspa-cupos”, ale sprzyjając przy tym wielkim przedsiębiorstwom.

“Informację uzyskaliśmy od uczciwych urzędników, sprawdzimy przypadki przedsiębiorstw, które otrzymały dolary po preferencyjnym kursie.

Z drugiej strony wskazał, że w okresie od stycznia do czerwca tego roku zgłoszono więcej przypadków domniemanych handlarzy narkotyków niż wniesiono oskarżeń, „Umorzono 5468 spraw i wniesiono 4467 aktów oskarżenia”, wyjaśnił.

Na koniec, Saab zaznaczył, że “w ciągu dwóch tygodni, w celu oczyszczenia instytucji, postawiliśmy przed wymiarem sprawiedliwości pięciu funkcjonariuszy, którzy zostali pozbawieni wolności za uczestnictwo w aktach wymuszenia, korupcji, fałszerstw”.