Recital fortepianowy „Zaginiony fortepian sułtana Abdulhamida II”

W dniu 5 maja ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w RP Luis Gómez Urdaneta został zaproszony przez ambasadę Republiki Turcji w Polsce do wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym pt. „Zaginiony fortepian sułtana Abdulhamida II”, które odbyło się w Pałacu w Wilanowie, zabytku Polski, a której organizatorem był Instytut Kultury Tureckiej im. Yunusa Emre we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III.

W ramach tego wydarzenia odbył się recital fortepianowy prof. nadzw. Tutu Aydınoğlu oraz wykład prof. nadzw. pani Nuray Ocakli, w którym poruszono muzyczne powiązania między dworem osmańskim a znanymi europejskimi muzykami XIX wieku.

W wydarzeniu wzięło udział kilku polskich posłów na Sejm RP, przedstawiciele środowiska akademickiego, prasy oraz akredytowanego korpusu dyplomatycznego w Polsce. Został on przyjęty z wielkim uznaniem przez uczestników i był doskonałą okazją do promocji muzyki tak bogatego kulturowo narodu.

Ambasador Luis Gómez Urdaneta przyjął serdeczne pozdrowienie od Ambasadora Republiki Turcji w Polsce Jego Ekscelencji Cengiza Kamila Fırata, któremu podziękował za zaproszenie oraz zapewnił o intencjach rządu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli dążących do wzmocnienia i poszerzenia więzi między dwoma przyjaznymi narodami.