Udział w 11. sesji World Urban Forum

W dniach 26-30 czerwca Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Rzeczypospolitej Polskiej Luis Gómez Urdaneta uczestniczył w 11. sesji World Urban Forum, która odbyła się w Katowicach w Polsce.
World Urban Forum jest główną światową konferencją na temat urbanizacji zwołaną przez Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).

Wydarzenie to gromadzi ludzi z całego świata, którzy są zdeterminowani, aby promować zrównoważone miasta. Temat Forum odzwierciedla cel ONZ, jakim jest wykorzystanie tego spotkania do wzmocnienia relacji i budowania powiązań w celu realizacji globalnych zobowiązań dotyczących miast, aby uczynić je bardziej integracyjnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi.

Wydarzenie to dotyczyło sześciu kluczowych tematów: sprawiedliwości społeczno-gospodarczej, redukcji emisji dwutlenku węgla, innowacji technologicznych, planowanego zarządzania i finansowania zrównoważonej urbanistyki.