VI Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Politycznej ALBA-TCP

W Casa Amarilla Antonio José de Sucre, w Caracas, odbyło się VI Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Politycznej Boliwiariańskiego Sojuszu dla Narodów Naszej Ameryki – Porozumienie o Handlu Narodów (ALBA-TCP), podczas którego zadeklarowano wsparcie i przekazano wyrazy solidarności Boliwariańskiej Republice Wenezueli wobec interwencjonistycznej polityki, którą prowadzi Rząd Stanów Zjednoczonych w stosunku do państwa południowoamerykańskiego.

W oświadczeniu, państwa ALBA-TCP zapewniają, że jednostronne sankcje gospodarcze nałożone na naród wenezuelski, stanowią wyraźne pogwałcenie prawa międzynarodowego, praw człowieka i niedopuszczalny element interwencjonistyczny.

Jednocześnie, blok regionu pogratulował narodowi wenezuelskiemu masowego uczestnictwa w wyborach  30 lipca do Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego.