Wenezuela krytykuje zaangażowanie ExxonMobil w sporze terytorialnym

Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych Wenezueli, Delcy Rodríguez, wiernie wykonując swoje obowiązki i zgodnie ze swą rolą polityczną, społeczną i międzynarodową, która upoważnia ją do obrony suwerenności i majątku terytorialnego niepodległej ojczyzny Wenezuelczyków i Wenezuelek, wystosowała notę do Jeffa Simona, dyrektora krajowego spółki Esso Exploration and Production Guyana Ltd, ponawiając krytykę intencji tej firmy, która stara się nie dopuścić do wywiązania się z obustronnych obowiązków wynikających z porozumienia zawartego przez Kooperacyjną Republikę Gujany i Boliwariańską Republikę Wenezueli.

Pismo, za pomocą terminów prawnych i dyplomatycznych, wyraża zdecydowane stanowisko Rządu i Narodu Bolivara mówiące o braku akceptacji wobec wtargnięcia lub angażowania się jakiejkolwiek korporacji transnarodowej w sprawy dotyczące suwerenności , szczególnie w te związane ze sporem terytorialnym pomiędzy obydwoma narodami. W efekcie, to nowe wtargnięcie budzi roszczenia tej korporacji naftowej wobec obszaru morskiego o nazwie blok Stabroek.

Czytaj więcej