Wenezuela organizuje comiesięczne spotkania w celu omówienia wspólnych tematów w ramach systemu Narodów Zjednoczonych

Wiceprezydent Boliwariańskiej Republiki Wenezueli Delcy Rodríguez i Minister Zagranicznych Spraw Zagranicznych Jorge Arreaza odbyli spotkanie z Peterem Grohmannem, Koordynatorem Rezydentem systemu Narodów Zjednoczonych i Przedstawicielem Rezydentem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Wenezueli, podczas którego uzgodniono elementy wzmocnienia mechanizmów koordynacji programów ochrony socjalnej, które będę podlegać comiesięcznej ocenie zgodnie z agencjami i programami ONZ.

W spotkaniu, które odbyło się w środę w siedzibie wiceprezydent w Caracas, wzięli udział wiceprzewodniczący ds. Programów Społecznych, Planowania oraz ministrowie, należący do gabinetu wykonawczego, którzy również wykonują obowiązki w ministerstwie.

Podczas swojego wystąpienia wiceprezydent Rodríguez poinformowała, że podczas spotkania poruszono kwestie związane z edukacją, zdrowiem, żywnością, ochroną środowiska naturalnego i ogólnymi problemami społecznymi, w ramach ochrony prowadzonej przez rząd boliwariański poprzez Misje Społeczne stworzone przez Przywódcę Hugo Chaveza i utrwalone przez prezydenta Nicolasa Maduro.

„Podczas tego spotkania poruszono kwestie związane ze wszystkimi obszarami współpracy, mając na względzie wspólny cel zgodny dla Wenezueli i ONZ, którym jest prawo do pokoju i prawo do rozwoju narodów”, przekazała Rodríguez.

Wiceprezydent skrytykowała, że inwestycja społeczna przyznana przez rząd na ochronę obywateli, która padła ofiarą żarłocznej wojny ekonomicznej, promowanej częściowo przez jednostronne sankcje nałożone przez rząd USA i Unię, nie została wyrażona w formalnych wskaźnikach.

Odnieśliśmy się do aspektów społecznych inwestycji, które rząd przeznaczył na służbę zdrowia, edukację i sprawy społeczne, i spostrzegliśmy, że nie znajdują one odzwierciedlenia w formalnych wskaźnikach, czyli tak zwanych niepieniężnych. Nie wyraża się w dotacjach przyznanych przez rewolucję boliwariańską, a zwłaszcza w modelu socjalizmu boliwariańskiego na rzecz ochrony obywateli”- powiedziała.

Rodríguez poinformowała, że zwróciła się do Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) o interwencję, zanim rządy, które utrudnią procedury wykonania transportu powietrznego – zapewnionego przez wenezuelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych – obywateli Wenezueli, którzy chcą wrócić do kraju dzięki Programowi „Powrót do Kraju”.

„Wczoraj, podczas spotkania potwierdziliśmy konieczność zagwarantowania praw człowieka naszym rodakom znajdujących się w innych krajach, których prawa do godności, pracy, płacy zostały naruszone i zwróciliśmy się o  wsparcie techniczne”, powiedziała.

Ze swojej strony minister Spraw Zagranicznych Boliwariańskiej Republiki Wenezueli Jorge Arreaza podkreślił, że agenda 2030 promowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ma na celu wzmocnienie pokoju i dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz jest połączona z Planem dla Ojczyzny 2013-2019.