Wenezuela potępia bezprawne i niemoralne sankcje Prezydenta USA za skorzystanie z suwerennego i powszechnego prawa głosu

Boliwariańska Republika Wenezueli potępia decyzję rządu Stanów Zjednoczonych o nałożeniu sankcji na prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro Morosa, co stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i prawa człowieka, jako nieprzyjazny akt przeciwko Wenezueli. Jednocześnie, odrzuca zuchwałe i absurdalne wypowiedzi Doradcy Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu, R.H. McMastera.

Sankcje zostały nałożone na prezydenta Nicolása Maduro w odwecie za zwołanie procesu wyborczego na większą skalę w ostatnich czasach w Wenezueli, w celu pogłębienia demokracji i suwerenności poprzez uruchomienie pierwotnej władzy konstytucyjnej, jako obrońcy godności Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także zdecydowanego przeciwnika białej supremacji amerykańskiej prezydentury i jej rasizmu, któremu dał początek Ku Klux Klan.

Naród wenezuelski dał lekcję historii bohaterstwa, determinacji i odwagi, pokonując oblężenia, groźby i przemoc wywołane przez wenezuelską prawicę przy wsparciu zagranicy, zakłócając możliwość skorzystania z prawa do głosowania do Konstytuanty, która kieruje życie narodowe w stronę dialogu i porozumień konstytucyjnych w interesie pokoju i niepodległości narodowej. Zapisaliśmy stronę pełną chwały w historii wolności i samostanowienia.

Sankcje nałożone przez Departament Skarbu USA na głowę państwa i rząd wenezuelski jest karygodnym lekceważeniem prawa międzynarodowego i zmierza do podważenia suwerenności Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, która teraz poddawana jest praktykom interwencyjnym i destabilizacji jego rządów poprzez promowanie poważnych aktów przemocy i ekstremizmu do celów politycznych.

Boliwariańska Republika Wenezueli, wyraża wdzięczność krajom, które przekazują swoje wparcie i uznanie dla konstytucyjnego procesu wyborczego, jednocześnie kategorycznie odrzuca próby kilku rządów dążące do nieuznania wyników i dołączenia do imperialnych sankcji, kwestionując suwerenną wolę wenezuelskiego narodu, posłusznie spełniając rozkazy podmiotów zagranicznych.

Boliwariańska Republika Wenezueli domaga się szacunku wobec Ojczyzny Bolivara i Chaveza, która potwierdza swoje silne i niezachwiane zaangażowanie w obronę najwyższych wartości patriotycznych, dla zachowania pokoju, przyszłości i suwerenności Wenezueli.

Caracas, 31 lipca 2017