Wenezuela prezentuje osiągnięcia społeczne przed ONZ

W tych okolicznościach Wenezuela wystąpi przed Komitetem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych Organizacji Narodów Zjednoczonych z raportem z zarządzania, skupiającym zrealizowane osiągnięcia, napotkane zagrożenia i zadania do wykonania, związane z Międzynarodowym Paktem Praw Godpodarczych, Społecznych i Kulturowych.

Wenezuela dołączyła do Paktu w 1978 roku, w 2 lata po jego wejściu w życie. Do dnia dzisiejszego zostały przedstawione 2 poprzednie raporty, z czego ostatni w roku 2000, w którym to został odzwierciedlony, jako najważniejsze osiągnięcie, proces tworzenia, który został wyrażony w aktualnej Konstytucji Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, zatwierdzonej demokratycznie w referendum.

Czytaj więcej