Wenezuela stanowczo potępia Prawo o Amnestii podczas 59. Posiedzenia Komisji Narkotykowej w Wiedniu

Austria, 21 marca 2016 (MPPRE) – Delegacja Wenezueli, przewodzona przez Stałego Przedstawiciela przy Organizacjach Międzynarodowych, Jesse Chacón Escamillo, podczas 59. Posiedzenia Komisji Narkotykowej, odbywającej się w siedzibie ONZ w Wiedniu, doniosła o przyjęciu Projektu Prawa o Amnestii przez Zgromadzenie Narodowe naszego kraju w jego pierwszym czytaniu; które idzie w parze z przestępstwami związanymi z przemytem i posiadaniem narkotyków, co zawarte jest w jego artykule 30.

W tym sensie, inicjując przestrzeń do dyskusji na temat światowej sytuacji względem przemytu narkotyków, wenezuelska delegacja potwierdziła swoją krytykę wobec buntowniczej propozycji opozycji, ze względu na to, że poza pogwałceniem prawa wewnętrznego Wenezueli, stanowi ona poważne naruszenie międzynarodowych konwencji dotyczących narkotyków.

Czytaj więcej