Wenezuela została wybrana do Komitetu Praw Dziecka ONZ

W ramach 17-go Zgromadzenia Państw-Stron Konwencji o Prawach Dziecka, która odbyła się w Nowym Jorku, odbyły się wybory dziewięciu niezależnych ekspertów do Komitetu Praw Dziecka.

W dniu wyborów było 13 kandydatów pochodzących z Palestyny, Togo, Bangladeszu, Maroka, Monako, Islandii, Szwajcarii, Czech, Egiptu, Barbadosu, Samoa, Nigru, Wenezueli.

Zgodnie z regulaminem Konwentu, aby zostać wybranym, wymagana była łączna liczba 99 pozytywnych głosów od członków obecnych i głosujących.

Wenezuela, reprezentowana przez Dra Jose Angela Rodrigueza, została wytypowana do Komisji Praw Dziecka na kolejny okres czterech lat 2019-2022 dzięki oddanym 119 głosom.

Rodriguez, obecnie jest członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Praw Dziecka od 2015 r., po tym, jak został wybrany w 2014 r. dzięki łącznej liczbie 134 głosów, co odzwierciedla wdrożenie kompleksowej polityki w zakresie obrony dzieci i młodzieży w ramach Boliwariańskiej Dyplomacji dla Pokoju.

Wenezuela jest sygnatariuszem Konwencji o prawach dziecka od 1990 roku, a także dwóch dodatkowych protokołów istniejących w tym obszarze.