Ambasador Wenezueli składa listy uwierzytelniające Prezydentowi Polski

Podczas oficialnego spotkania z Ambasadorem Wenezueli, Prezydent Bronisław Komorowski przesyła serdecznie pozdrowienia Prezydentowi Nicolasowi Maduro Moros.

Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli akredytowany w Rzeczypospolitej Polskiej, Luis Gómez Urdaneta, złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Bronisławowi Komorowskiemu podczas oficjalnej ceremonii, która miała miejsce w Pałacu Belweder w Warszawie.

Podczas uroczystości Prezydent Komorowski przekazał serdeczne pozdrowienia Prezydentowi Nicolasowi Maduro Moros i podkreślił konieczność wzmacniania wieloletnich więzi przyjaźni i współpracy, które są utrzymywane między Wenezuelą i Polską.

Ambasador Luis Gómez Urdaneta wyraził wdzięczność za przyjęcie przez społeczność polską oraz jej rząd. Zaznaczył, że wręczenie listów uwierzytelniającyh w tak krótkim czasie nie byłoby możliwe bez pomocy i znacznego wkładu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prezydent Komorowski wspomniał o możliwości podjęcia współpracy w ramach dostarczania alternatywnych źródeł energii z Wenezueli. Jednocześnie zaoferował współudział polskich portów w dostawach energii, które realizuje Wenezuela do państw sąsiednich. Ambasador Luis Gómez Urdaneta wyraził potrzebę wzmocnienia współpracy i wymiany w sektorach niekonwencjonalnych, między innymi w sporcie, kulturze, turystyce oraz lotnictwie cywilnym.

Podczas uroczystości Ambasadorowi Luisowi Gómez Urdaneta towarzyszyli: radca minister pani Adriana Gottberg, pierwszy sekretarz pani Lucibel Contreras i pierwszy sekretarz pan Dimas Alvarenga, członkowie wenezuelskiego personelu dyplomatycznego. W trakcie spotkania z Prezydentem Bronisławem Komorowskim byli obecni: pani Henryka Mościcka-Dendys, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pani Karolina Cemka, wicedyrektor w Departamencie Ameryki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz pan Krzysztof Lewandowski, wicedyrektor Biura Spraw Zagraniczych w Kancelarii Prezydenta. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Protokółu Dyplomatycznego: pani Irena Lichnerowicz-Augustyn, Dyrektor Protokołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski oraz pani Ilona Hahn.

Po wręczaniu Listów Uwierzytelniających odbyła się podniosła ceremonia złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza. Podczas uroczystości, Ambasadorowi Luisowi Gómez Urdaneta towarzyszyli Naczelnik Wydziału Protokolarnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jerzy Jędrzejuk, podpułkownik Lucjan Muralski ds. Ceremoniału Wojskowego Wojska Polskiego, pułkownik Mariusz Kubarek pomocnik dowódcy Garnizonu Warszawa ds. Ceremoniału Wojskowego oraz personel dyplomatyczny Ambasady Wenezueli w Polsce.

Dnia poprzedniego miało miejsce wręczenie kopii listów uwierzytelnijących rządowi polskiemu. Zostały onez przyjęte przez panią Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Irenę Lichnerowicz-Augustyn oraz podsekretarza stanu ds. bezpieczeństwa i polityki amerykańskiej, pana Leszka Soczewicę.

Podsekretarz stanu Soczewica podziękował za wsparcie przez rząd wenezuelski kandytatury Polski do Międzynarodowego Trybunału w Hadze oraz wyraził nadzieję na pogłębienie stosunków gospodarczych, przede wszystkim w sektorach rolnictwa i hodowli. Polska posiada tu znaczne nadwyżki, a jdnocześnie wiadomo, że Wenezuela importuje tego rodzaju towary z innych obszarów.

Przedstawiciel boliwariańskiego rządu podziękował za wsparcie Polski wniesione podczas wyboru Wenezueli na członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach tego forum, Wenezuela propagować będzie wzajemne poszanowanie narodów, niezależnie od odmiennych systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Głos brzmieć będzie zawsze w obronie  pokoju w świecie, wolnym od broni masowego rażenia i kolonializmu, oraz  poszanowania praw człowieka.