Instrukcja odnośnie Oświadczenia o Niekaralności w Wenezueli

Tego typu formalności nie można zrealizować w Sekcji Konsularnej tutejszej Misji Dyplomatycznej

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności.

Obywatele Wenezueli lub cudzoziemcy, od których wymagane jest „Międzynarodowe Oświadczenie o Niekaralności” są zobowiązani do dopełnienia formalności przez Wiceministra Ochrony Prawa w Ministerstwie Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości (MPPRIJ) znajdującego się w budynku Paris, piętro 5, Avenida Urdaneta, Caracas, Wenezuela.

Podanie wypełnia się przez Internet, dlatego zainteresowany:

  • Jest zobligowany do zarejestrowania się w systemie.
  • Po dokonanym rejestrze, otrzyma wiadomość e-mail, w której poinformowany zostanie o udanej rejestracji. Pozwoli ona wejść do systemu. Wiadomość e-mail pojawi się w skrzynce odbiorczej, bądź jako wiadomość SPAM (wiadomość niechciana).
  • Następnie, możliwe będzie rozpoczęcie procesu (aby wejść do systemu, należy wprowadzić niezbędne dane, tj.: adres e-mail, hasło oraz kod zabezpieczający). Przed rozpoczęciem procesu wymagane jest posiadanie ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW, w formie elektronicznej w formacie PDF, które należy załączyć.
  • Skompletowane dane oraz załączone dokumenty pozwolą na wygenerowanie przez system numeru oświadczenia i pozwoli na wydrukowanie pokwitowania międzynarodowego oświadczenia o niekaralności. Zostanie wysłana wiadomość email z informacją o statusie oświadczenia. Ta wiadomość pojawi się w skrzynce odbiorczej bądź jako wiadomość SPAM (wiadomość niechciana).

Ważne:

MPPRIJ wydało„Instrukcję użytkownika”, z którą każdy zainteresowany powinien zapoznać się przez rozpoczęciem rejestracji. W celu przeprowadzenia całego procesu rejestracji, użytkownik powinien mieć wcześniej przygotowane dokumenty w formie elektronicznej.

Aby zapoznać się z Instrukcją użytkownika„.

Postępowanie:

Po sprawdzeniu i przygotowaniu dokumentów w formie elektronicznej, użytkownik może rozpocząć proces ubiegania się o wydanie oświadczenia, naciskając tutaj.