Utrata / kradzież paszportu

W przypadku utraty paszportu należy zgłosić się na policję w celu uzyskania oświadczenia o utracie,  następnie skontaktować się z Sekcją Konsularną tutejszej Misji Dyplomatycznej drogą elektroniczą: embajada@venez.pl lub dzwonić pod numer: +48 22 646 87 60 w celu uzyskania zastępczego dokumentu podróży, ważnego przez trzydzieści (30) dni, który upoważnia do wyjazdu z Rzeczypospolitej Polski i wjazdu do Wenezueli.

Wymagania związane z uzyskaniem zastępczego dokumentu podróży:

  1. Dwie (2) aktualne fotografie,  kolorowe, białe tło, bez okularów.
  2. Oryginał/kopia laminowanego dowodu tożsamości.
  3. Oryginał i kopia oświadczenia z Komisariatu Policji o kradzieży lub utracie paszportu.
  4. Jeśli to możliwe, kopia skradzionego lub zgubionego paszportu.
  5. Oryginał i kopia biletu do Wenezueli.
  6. W przypadku nieletnich: (a) kopia aktu urodzenia (b) obecność obydwojga rodziców; w przypadku jeśli rodzic nie może być obecny, należy złożyć oryginał upoważnienia poświadczonego przez właściwe organy; w przypadku śmierci, należy przedstawić akt zgonu.

Ta procedura jest zwolniona z opłat.