Zaświadczenie o zastosowaniu pojazdów

Wydawany tylko przez organ Systemu Bagażowego Pasażera obywatelom Wenezueli i cudzoziemcom zamieszkałym w Boliwariańskiej Republice Wenezueli, osobom dorosłym i tym, którzy powrócili do kraju po pobycie za granicą przez minimum rok.

W tym względzie:
Pojazd powinien być do użytku osobistego oraz zarejestrowany na osobę, która posiada tytuł własności wydany przez właściwy organ państwa, z którego pojazd pochodzi, wcześniej niż jedenastego (11) miesiąca przed planowanym wjazdem do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Wymogi:

  • Wypełniony wniosek o zaświadczenie o zastosowaniu pojazdów.
  • Oryginał i kopia paszportu ważnego przez co najmniej sześć (6) miesięcy.
  • Kopia dowodu osobistego.
  • Kopia dokumentu naturalizacji, jeśli dotyczy.
  • Zalegalizowany dowód zakupu i karta własności pojazdu – z pieczęcią Apostille.
  • Zalegalizowany oryginał i trzy (3) kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu – z pieczęcią Apostille.
  • W przypadku gdy wnioskodawca jest w związku małżeńskim, należy dostarczyć upoważnienie małżonka podpisane notarialnie. W przypadku gdy małżonek przebywa w Boliwariańskiej Republice Wenezueli powinien stawić się u notariusza publicznego.
  • Przedstawić jedną (1) kopię strony biograficznej paszportu małżonka, jeśli dotyczy.
  • Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 70.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną w Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.

Zalecenia:

Przed złożeniem wniosku o zaświadczenie, wnioskodawcy sugeruje się pisemne konsultacje w SENIAT odnośnie ceny danego pojazdu. Agent wyceni pojazd. PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZABRANIA POJAZDU. Wniosek należy kierować do Oddziału Zarządzania Wartością określając: 1 – typ pojazdu. 2 – markę. 3 – model. 4 – wiek pojazdu. 5 – silnik. 6 – liczbę drzwi. 7 – objętość skokową. 8 – napęd (pojedynczy lub podwójny). 9 – numer nadwozia. 10 – skrzynię biegów. 11 – kraj pochodzenia.