Wydawanie paszportów

Aby otrzymać paszport należy postępować zgodnie z instrukcją:

Krok 1

Wprowadzenie danych osobowych do Systemu SAIME (Systemie Urzędu Identyfikacji, Migracji i Cudzoziemców)

Na stronie https://tramites.saime.gob.ve/index.php?r=site/index należy wprowadzić wymagane dane osobowe.

Krok 2

Wybieranie terminu wizyty

SAIME wyśle na Pana/Pani wiadomość e-mail.
Proszę wybrać termin i zaznaczyć Warszawę – Ambasadę Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce jako miejsce odbioru paszportu.

Krok 3

Weryfikacja terminu wizyty

Po wykonaniu dwóch uprzednich kroków i upływie około 15 dni, system poinformuje Pana/Panią o dacie wizyty w sekcji konsularnej ambasady.
Informacja ta zostanie wysłana na podany podczas rejestracji adres e-mail. Czas oczekiwania zależy od liczby osób oczekujących.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O SPRAWDZENIU STATUSU WIZYTY W SYSTEMIE SAIME. E-MAIL Z INFORMACJĄ O DACIE WIZYTY MOŻE ZOSTAĆ DOSTARCZONY JAKO SPAM.

Krok 4

Wysłanie kopii dokumentów

W celu weryfikacji niezbędnych do wyrobienia paszportu dokumentów, prosimy o przesłanie kopii w.w. dokumentów na adres embajada@venez.pl:

 1. Strona biograficznej paszportu.
 2. Skrócony akt urodzenia.
 3. Dowód tożsamości (Cédula de identidad).
 4. Wyciąg z Dziennika Ustaw (Gaceta Oficial), jeżeli dotyczy (obywatelstwo wenezuelskie nabyte poprzez naturalizację).
 5. Upoważnienia do wydania paszportu osobie małoletniej, jeżeli dotyczy.
 6. Potwierdzenie rejestracji wygenerowane przez SAIME (Comprobante) z danymi osobowymi i indywidualnym numerem wnioskodawcy.
 7. Wskazanie daty wizyty wygenerowanej przez system SAIME w Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.

W przeciwnym razie, proces wyrabiania paszportu nie zostanie rozpoczęty.

Krok 5

Wizyta w ustalonym dniu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, w godzinach pracy sekcji konsularnej.

Sekcja konsularna otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 16.00.

Podczas wizyty zostaną podane dane do przelewu w celu dokonania opłaty konsularnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to osób pełnoletnich.

Zostaną także pobrane odciski palców, zrobione zdjęcie oraz złożony podpis. Osoby niepełnoletnie również muszą stawić się osobiście do zdjęcia.

Jeśli wnioskodawca posiada ważny wenezuelski paszport, podpisuje zezwolenie na jego anulowanie w systemie SAIME wypełniając wniosek. Należy zaznaczyć, że podczas gdy ten dokument jest anulowany, do momentu otrzymania nowego paszportu, dozwolone jest podróżowanie do każdego kraju, z wyjątkiem Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

O otrzymaniu przez sekcję konsularną nowego paszportu zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem systemu SAIME. Jednocześnie, sekcja konsularna skontaktuje się z Państwem osobiście, kiedy nowy paszport będzie gotowy do odbioru.

Krok 6

Odbiór nowego paszportu

OSOBIŚCIE

Należy umówić się telefonicznie lub mailowo na termin odbioru paszportu w sekcji konsularnej ambasady.

Przy odbiorze paszportu należy mieć ze sobą:

 1. Potwierdzenie rejestracji wygenerowane przez SAIME (Comprobante) z danymi osobowymi i indywidualnym numerem wnioskodawcy
 2. Stary paszport wenezuelski, który zostanie podstemplowany na każdej stronie pieczątką „anulowany”, z wyjątkiem tych stron, które wciąż posiadają ważne wizy (w tym wypadku należy podróżować z paszportem anulowanym, z ważnymi wizami oraz nowym paszportem).

Zostanie Państwu wydane potwierdzenie wydania/otrzymania paszportu oraz aktywacji nowego i anulowania starego paszportu.

Niepełnoletni obywatele Wenezueli, zgodnie z artykułem 9 L.O.P.N.A., Dziennika Ustaw nr 37476 z dnia 02-07-2002, są zwolnieni z opłaty konsularnej.

Regulamin Paszportowy odnosi się do artykułu 7 jako warunku uzyskania paszportu przez małoletnich. Wymaga to zgody osoby, która wykonuje władzę rodzicielską. „Osoba niepełnoletnia nie uzyska paszportu bez zgody osoby, która wykonuje władzę rodzicielską lub opiekuna. W przypadku braku takiej zgody, należy dostarczyć upoważnienie sądowe…”

Podczas wizyty wymagana jest obecność dwojga rodziców (Wenezuelczyków lub cudzoziemców), którzy wykonują władzę rodzicielską lub dostarczą upoważnienie sądowe, które spełnia ten warunek. W przypadku nieobecności jednego z rodziców w czasie wizyty, obecny rodzic jest zobowiązany do przedstawienia upoważnienia wydanego przez Komisję Ochrony Dzieci, lub upoważnienie wydane przez notariusza lub Biuro Konsularne Wenezueli, podpisane wraz z odciskami palców, przez rodzica, który wydaje upoważnienie.
Powyższy wymóg jest konieczny.

Dzieci zmarłej matki/ojca lub matki/ojca cudzoziemca, muszą ubiegać się o wydanie paszportu bezpośrednio w siedzibie Systemu Identyfikacji, Migrantów i Cudzoziemców SAIME, która znajduje się na Placu Caracas w Caracas, w Boliwariańskiej Republice Wenezueli (dotyczy tylko przypadku, gdy rodzice są odmiennych narodowości: jeden zmarły narodowości wenezuelskiej oraz drugi żywy cudzoziemiec).

a) Z dowodem tożsamości (w przedziale wiekowym między 9-18 rokiem życia)

WYMOGI

Należy ustalić datę wizyty poprzez internetowy system SAIME. W tym przypadku, wniosek wypełnia ojciec, matka lub opiekun prawny.

Następnie należy potwierdzić wizytę wygenerowaną przez system SAIME Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, dzwoniąc pod numer: (22) 646 87 59/6

 1. Oryginał i kopia wenezuelskiego aktu urodzenia małoletniego.
 2. Oryginał i kopia dowodu tożsamości małoletniego.
 3. Oryginał paszportu i kopia strony biograficznej paszportu. W przypadku utraty paszportu, należy uzyskać zaświadczenie o stracie w Departamencie Rzeczy Zgubionych w Urzędzie Burmistrza lub na Policji.
 4. Oryginał i kopię dowodów tożsamości lub paszportów obydwojga rodziców.
 5. Kopia z Dziennika Ustaw (w wypadku osób, które obywatelstwo wenezuelskie otrzymały przez naturalizację).
 6. Dwie (2) aktualne fotografie typu paszportowego, na białym tle (bez okularów).

Małoletni, niezależnie od wieku, musi być obecny podczas wizyty.

b) Brak dowodu tożsamości (małoletni poniżej 9 roku życia):

Wymogi jak wyżej.

*Bez dowodu tożsamości – wystarczy oryginał paszportu i kopia strony biograficznej paszportu. W przypadku utraty paszportu, należy uzyskać zaświadczenie o stracie w Departamencie Rzeczy Zgubionych w Urzędzie Burmistrza lub na policji.