Wydawanie paszportów

Aby otrzymać paszport należy postępować zgodnie z instrukcją:

Krok 1

Wprowadzenie danych osobowych do Systemu SAIME (System Identyfikacji, Migrantów i Cudzoziemców)

Na stronie https://tramites.saime.gob.ve/index.php?r=site/index należy wprowadzić wymagane dane osobowe.

Krok 2

Wybieranie terminu wizyty

SAIME wysyła na Pana/Pani adres e-mail nazwę użytkownika i hasło.
Proszę wybrać termin i zaznaczyć Warszawę – Ambasadę Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce jako miejsce wysyłki na stronie  https://tramites.saime.gob.ve/index.php?r=site/index

Krok 3

Weryfikacja terminu wizyty

Po wykonaniu dwóch uprzednich kroków i upływie około 15 dni, system poinformuje Pana/Panią o dacie wizyty w sekcji konsularnej ambasady.
Informacja ta zostanie wysłana na podany podczas rejestracji adres e-mail. Okresy oczekiwania mogą być różne w zależności od liczby oczekujących.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O SPRAWDZENIU STATUSU WIZYTY W SYSTEMIE SAIME. E-MAIL Z INFORMACJĄ O DACIE WIZYTY MOŻE ZOSTAĆ DOSTARCZONY JAKO SPAM.

Krok 4

Wysłanie kopii dokumentów

W celu weryfikacji niezbędnych do wyrobienia paszportu dokumentów:

 1. Strony Biograficznej starego paszportu.
 2. Skróconego aktu urodzenia.
 3. Dowodu tożsamości (Cédula de identidad).
 4. Wyciągu z Dziennika Ustaw (Gaceta Oficial), jeżeli dotyczy (obywatelstwo wenezuelskie nabyte poprzez naturalizację).
 5. Upoważnienia do wydania paszportu osobie małoletniej, jeżeli dotyczy.
 6. Potwierdzenia rejestracji wygenerowanego przez SAIME (Comprobante) z danymi osobowymi i indywidualnym numerem wnioskodawcy.

należy przesłać ich kopie do sekcji konsularnej tej Misji Dyplomatycznej (ul. Rejtana 15 ; 20-21 , 02-516 Warszawa. tel: 22 646 87 60, email: embajada@venez.pl) w wersji elektronicznej lub papierowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

W przeciwnym razie, proces wyrabiania paszportu nie zostanie rozpoczęty.

Krok 5

Wizyta w ustalonym dniu, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, w godzinach pracy sekcji konsularnej.

UWAGA: należy ze sobą mieć wydrukowany i wypełniony wniosek o wydanie paszportu : Planilla „P1”

Sekcja konsularna otwarta jest od poniedziałku do czwartku od godziny 9.00 do godziny 12.00.

Podczas wizyty zostaną podane dane do przelewu w celu dokonania opłaty konsularnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to osób pełnoletnich.

Zostaną także pobrane odciski palców, zrobione zdjęcie oraz złożony podpis. Osoby niepełnoletnie również muszą stawić się osobiście do zdjęcia.

Jeśli wnioskodawca posiada ważny wenezuelski paszport, podpisuje zezwolenie na jego anulowanie w systemie SAIME wypełniając wniosek. Należy zaznaczyć, że podczas gdy ten dokument jest anulowany, do momentu otrzymania nowego paszportu, dozwolone jest podróżowanie do każdego kraju, z wyjątkiem Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

O otrzymaniu przez sekcję konsularną nowego paszportu zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem systemu SAIME. Oprócz tego, sekcja konsularna skontaktuje się z Państwem osobiście, kiedy nowy paszport będzie gotowy do odbioru.

Krok 6

Odbiór nowego paszportu

OSOBIŚCIE

Należy umówić się telefonicznie lub mailowo na termin odbioru paszportu w sekcji konsularnej ambasady.

Przy odbiorze paszportu należy mieć ze sobą:

 1. Potwierdzenie rejestracji wygenerowane przez SAIME (Comprobante) z danymi osobowymi i indywidualnym numerem wnioskodawcy
 2. Stary paszport wenezuelski, który zostanie podstemplowany na każdej stronie pieczątką „anulowany”, z wyjątkiem tych stron, które wciąż posiadają ważne wizy (w tym wypadku należy podróżować z paszportem anulowanym, z ważnymi wizami oraz nowym paszportem).

Zostanie Państwu wydane potwierdzenie wydania/otrzymania paszportu oraz aktywacji nowego i anulowania starego paszportu.

POCZTĄ

Należy przesłać pocztą do sekcji konsularnej tej Misji Dyplomatycznej:

 1. Potwierdzenie rejestracji wygenerowane przez SAIME (Comprobante) z danymi osobowymi i indywidualnym numerem wnioskodawcy.
 2. Poprzedni paszport wenezuelski, który zostanie podstemplowany na każdej stronie pieczątką „anulowany”, z wyjątkiem tych stron, które wciąż posiadają ważne wizy (w tym wypadku należy podróżować z paszportem anulowanym, z ważnymi wizami oraz nowym paszportem).
 3. Wypełniony o podpisany wniosek o anulowanie starego paszportu.
 4. Ostemplowaną kopertę z poprawnie napisanym adresem odbiorcy.

Następnie obydwa paszporty zostaną wysłane w opieczętowanej kopercie.

Po otrzymaniu koperty z paszportami należy odesłać do sekcji konsularnej wypełnione i podpisane potwierdzenie wydania/odbioru paszportu co spowoduje jego aktywację. Uwaga: ta czynność jest niezbędna, aby można było używać nowego dokumentu.

Należy ustalić datę wizyty poprzez internetowy system SAIME.

Następnie należy potwierdzić wizytę wygenerowaną przez system SAIME Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, dzwoniąc na numer: (22) 646 87 59/60

 1. Oryginał i kopię dowodu tożsamości. W przypadku braku dowodu tożsamości należy przedstawić oryginał i kopię danych z rejestru wygenerowanych przez SAIME.
 2. Oryginał i kopię wenezuelskiego aktu urodzenia.
 3. Oryginał i kopię z Dziennika Ustaw, gdzie publikowane są imiona i nazwiska wnioskodawcy, z numerem dowodu tożsamości, w przypadku uzyskania obywatelstwa wenezuelskiego poprzez naturalizację.
 4. Oryginał paszportu i kopię strony biograficznej. W przypadku utraty paszportu, należy uzyskać zaświadczenie o stracie w Departamencie Rzeczy Zgubionych w Urzędzie Burmistrza lub na Policji.
 5. Wydrukowany i wypełniony wniosek o wydanie paszportu : Planilla „P1”
 6. Potwierdzenie rejestracji wygenerowanego przez SAIME (Comprobante) z danymi osobowymi i indywidualnym numerem wnioskodawcy
 7. Ostemplowaną kopertę, z poprawnie napisanym adresem odbiorcy.
 8. Potwierdzenie dokonania wpłaty konsularnej. Uwaga: „Na mocy artykułów 54 i 55 Ustawy o Służbie Konsularnej kobiety powyżej 55 roku życia oraz mężczyźni powyżej 60 roku życia nie są zwolnieni z opłaty za wydanie paszportu …”

Niepełnoletni obywatele Wenezueli, zgodnie z artykułem 9 L.O.P.N.A., Dziennika Ustaw nr 37476 z dnia 02-07-2002, są zwolnieni z opłaty konsularnej.

Regulamin Paszportowy odnosi się do artykułu 7 jako warunku uzyskania paszportu przez małoletnich. Wymaga to zgody osoby, która wykonuje władzę rodzicielską. „Osoba niepełnoletnia nie uzyska paszportu bez zgody osoby, która wykonuje władzę rodzicielską lub opiekuna. W przypadku braku takiej zgody, należy dostarczyć upoważnienie sądowe…”

Podczas wizyty wymagana jest obecność dwojga rodziców (Wenezuelczyków lub cudzoziemców), którzy wykonują władzę rodzicielską lub dostarczą upoważnienie sądowe, które spełnia ten warunek. W przypadku nieobecności jednego z rodziców w czasie wizyty, obecny rodzic jest zobowiązany do przedstawienia upoważnienia wydanego przez Komisję Ochrony Dzieci, lub upoważnienie wydane przez notariusza lub Biuro Konsularne Wenezueli, podpisane wraz z odciskami palców, przez rodzica, który wydaje upoważnienie.
Powyższy wymóg jest konieczny.

Dzieci zmarłej matki/ojca lub matki/ojca cudzoziemca, muszą ubiegać się o wydanie paszportu bezpośrednio w siedzibie Systemu Identyfikacji, Migrantów i Cudzoziemców SAIME, która znajduje się na Placu Caracas w Caracas, w Boliwariańskiej Republice Wenezueli (dotyczy tylko przypadku, gdy rodzice są odmiennych narodowości: jeden zmarły narodowości wenezuelskiej oraz drugi żywy cudzoziemiec).

a) Z dowodem tożsamości (w przedziale wiekowym między 9-18 rokiem życia)

WYMOGI

Należy ustalić datę wizyty poprzez internetowy system SAIME. W tym przypadku, wniosek wypełnia ojciec, matka lub opiekun prawny.

Następnie należy potwierdzić wizytę wygenerowaną przez system SAIME Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, dzwoniąc pod numer: (22) 646 87 59/6

 1. Oryginał i kopia wenezuelskiego aktu urodzenia małoletniego.
 2. Oryginał i kopia dowodu tożsamości małoletniego.
 3. Oryginał paszportu i kopia strony biograficznej paszportu. W przypadku utraty paszportu, należy uzyskać zaświadczenie o stracie w Departamencie Rzeczy Zgubionych w Urzędzie Burmistrza lub na Policji.
 4. Wniosek Planilla „P1”
 5. Oryginał i kopię dowodów tożsamości lub paszportów obydwojga rodziców.
 6. W przypadku wysyłki paszportu dostarczyć ostemplowaną i zaadresowana kopertę. Należy również dołączyć autoryzację do wysłania.
 7. Kopia z Dziennika Ustaw (w wypadku osób, które obywatelstwo wenezuelskie otrzymały przez naturalizację).
 8. Dwie (2) aktualne fotografie typu paszportowego, na białym tle (bez okularów).

Małoletni, niezależnie od wieku, musi być obecny podczas wizyty.

b) Brak dowodu tożsamości (małoletni poniżej 9 roku życia):

Wymogi jak wyżej.

*Bez dowodu tożsamości – wystarczy oryginał paszportu i kopia strony biograficznej paszportu. W przypadku utraty paszportu, należy uzyskać zaświadczenie o stracie w Departamencie Rzeczy Zgubionych w Urzędzie Burmistrza lub na policji.