Gujana
Esequibo: historia pewnej grabieży

Caracas, 5 sierpnia 2015 r (MPPRE).- Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych, Delcy Rodríguez, przedstawiła za pomocą infografiki jak Wenezuela została pozbawiona terytorium Esequibo przez Imperium Brytyjskie – spór terytorialny, który do dziś jest aktualny ale dotyczy Gujany, czyjej naród nielegalnie przywłaszczył sobie to terytorium.


Rodríguez: Wenezuela poparta przez państwa Mercosur

Caracas, 18 lipca 2015 (MPPRE) – w sobotę, Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych, Delcy Rodriguez, podsumowała 48. Szczyt państw Mercosur w Brasilii, na którym – jak podkreśliła – Wenezuela spotkała się z całkowitym poparciem Mercosur względem stanowiska Guyany, która nie chce się podporządkować postanowieniom Konwencji Genewskiej celem rozstrzygnięcia kontrowersji w sprawie Esequibo.

Wenezuela krytykuje zaangażowanie ExxonMobil w sporze terytorialnym

 

Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych Wenezueli, Delcy Rodríguez, wiernie wykonując swoje obowiązki i zgodnie ze swą rolą polityczną, społeczną i międzynarodową, która upoważnia ją do obrony suwerenności i majątku terytorialnego niepodległej ojczyzny Wenezuelczyków i Wenezuelek, wystosowała notę do Jeffa Simona, dyrektora krajowego spółki Esso Exploration and Production Guyana Ltd, ponawiając krytykę intencji tej firmy, która stara się nie dopuścić do wywiązania się z obustronnych obowiązków wynikających z porozumienia zawartego przez Kooperacyjną Republikę Gujany i Boliwariańską Republikę Wenezueli.