Rejestr Wyborczy

Rejestr Wyborczy

Sekcja Konsularna Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce jest stałą placówką Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli dla rejestracji wyborczej oraz oddania głosu podczas wyborów narodowych.

Zgodnie z artykułem 124 Ustawy o Wyborach: prawo do udziału w wyborach za granicą kraju posiadają osoby mające status rezydenta lub inny dokument potwierdzjący prawo do przebywania poza granicami Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. Prawo do udziału w wyborach poza granicami kraju posiadają także funkcjonariusze przydzieleni ambasadom i konsulatom.

Wymogi:

W celu wpisania się do rejestru wyborczego lub dokonania zmiany miejsca oddania głosu, obywatel powinien przedstawić poniższe dokumenty lub spełnić wymogi:

  1. Wypełniony wniosek (lub zaktualizować dane CNE) wydany przez sekcję konsularną niniejszej ambasady. (Pobierz)
  2. Być obywatelem Wenezueli powyżej 18 roku życia.
  3. Dowód tożsamości (Cedula de Identidad) w dobrym stanie, ważny lub przedawniony.
  4. Ważny wenezuelski paszport.
  5. Dokument poświadczający status rezydenta.
  6. Być wpisanym do rejestru wyborczego.

Zapis do rejestru wyborczego zostanie wykonany w Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, gdzie należy stawić się osobiście.

PRZYPOMINAMY, ŻE WPISU DO KRAJOWEJ RADY WYBORCZEJ (CNE) DOKONUJE SIĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY, DO MOMENTU PODJĘCIA DECYZJI PRZEZ CNE O ZAMKNIĘCIU ZAPISÓW W CELU WYGENEROWANIA KART WYBORCZYCH.

Więcej informacji:

Strona internetowa Krajowej Rady Wyborczej: http://www.cne.gob.ve/web/index.php