Często zadawane pytania

1. Obywatelstwo i dokumenty tożsamości
2. Czynności związane z CADIVI
3. Wizy
4. Sprawy ogólne


Obywatelstwo i dokumenty tożsamości

1. Jeśli do dopełnienia formalności wymagany jest akt urodzenia, czy nadesłany zostać powinien jego oryginał?

Każda formalność wyszczególnia wymogi jej dotyczące. Należy przeczytać uważnie wszelkie instrukcje.

2. Czy akty urodzenia tracą ważność?

Nie, wystarczy, że informacje w nich zawarte są czytelne.

3. Jestem Wenezuelczykiem z krwi ale posiadam inne obywatelstwo. Mogę wjechać na terytorium Wenezueli z moim innym paszportem?

Nie, Ustawa o Narodowości i Obywatelstwie, art. 7 stanowi: Wenezuelczycy, którzy posiadają inne obywatelstwo powinni używać obywatelstwa wenezuelskiego w celu wjazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium Republiki oraz identyfikować się jako Wenezuelczycy we wszystkich aktach cywilnych oraz politycznych.
Formalności związane z CADIVI (Comisión de Administración de Divisas) – Komisją Administracji Wymiany Dewiz

Czynności związane z CADIVI

1. Posiadam inne obywatelstwo i moja wiza jest wystawiona w innym paszporcie. Jak powinienem postępować w czynnościach przed CADIVI?

Należy dołączyć do dokumentacji kserokopię strony paszportu ze stroną, na której znajduje się wiza (strona z danymi i strona z wizą) wraz z kserokopią paszportu wenezuelskiego.

2. Posiadam status rezydenta/ jestem obywatelem Polski. Mogę wystąpić o zaświadczenie o statusie studenta aby przedstawić moją prośbę przed CADIVI?

Żaden student, który posiada status migranta – REZYDENT (jakiejkolwiek kategorii) lub jest obywatelem kraju, w którym mieszka, nie może wnosić o przekaz pieniężny. Wyjątkami w tej sytuacji są tylko ci obywatele, którzy złożą wniosek autoryzacji nabycia dewiz opatrzony numerem 055. W tym przypadku CADIVI gwarantuje przepływ płatności związanych z opłatami za studia oraz utrzymaniem studenta przez określony czas.

3. Mogę wystápić o przekaz rodzinny aby przedstawić przed CADIVI wniosek dotyczący moich niepełnoletnich dzieci, które nie są Wenezuelczykami?

Tak, spełniając wszystkie wymagania dotyczące tej formalności. Przyjęcie wniosku nie jest jednak równoznaczne z wydaniem poświadczenia.

4. CADIVI potrzebuje moje zaświadczenie o statusie bezrobotnego. Czy ambasada może mi je wystawić?

Nie, ambasada nie jest upoważniona do wystawiania zaświadczeń dotyczących zatrudnienia obywateli Wenezueli będącymi rezydentami w Polsce.

5. Mój wniosek został odrzucony. Czy ambasada może wstawić się lub odwołać od tej decyzji?

Nie, ambasada nie interweniuje ani nie wstawia się przed CADIVI w sprawie obywateli – rezydentów pod naszą jurysdykcją, proces ten jest indywidualny i tylko wnioskodawca może występować z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego prośby.

6. Czy ambasada może dokonać tłumaczenia dokumentów, które muszę przedstawić przed CADIVI?

Nie, wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych tłumaczeń przysięgłych we własnym zakresie.

7. Gdzie mogę znaleźć wszystkie informacje na temat formalności niezbędnych do otrzymania dewiz poprzez CADIVI?

Na stronie:www.cadivi.gov.ve

8. Inne pytania na temat paszportu elektronicznego:
http://pasaporte.saime.gob.ve/?q=node/62#28

Wizy

1. Czy, aby udać się do Wenezueli w celach turystycznych, potrzebuję wizę?

Nie, obywatele Polski nie potrzebują wizy turystycznej, aby podróżować po terytorium Wenezueli w celach rekreacyjnych przez okres czasu nie przekraczający trzech miesięcy. Wymagana jest jednak karta turystyczna (tarjeta de turismo) – DEX-2, wydawana nieodpłatnie np. na pokładach samolotów.

Obywatele jakich państw są zwolnieni z obowiązku wyrobienia wizy turystycznej celem wjazdu do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli?

Niemcy
Andora
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Argentyna
Australia
Austria
Barbados
Belgia
Belize
Białoruś
Boliwia
Brazylia
Bułgaria
Kanada
Kolumbia
Korea Południowa
Kostaryka
Chile
Cypr
Chorwacja
Dania
Dominika
Ekwador
Słowenia
Estonia
Hiszpania
Ekwador
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Grecja
Grenada
Gwatemala
Hong Kong
Węgry
Irlandia
Islandia
Włochy
Jamajka
Japonia
Litwa
Łotwa
Liechtenstein
Luksemburg
Malezja
Malta
Meksyk
Monako
Norwegia
Nowa Zelandia
Holandia
Panama
Palestyna
Paragwaj
Peru
Polska
Portugalia
Czechy
Rumunia
Rosja
Santa Lucía
Saint Kitts and Nevis
San Marino
Słowacja
San Vicente i Grenadyny
RPA
Szwecja
Szwajcaria
Trinidad i Tobago
Turcja
Urugwaj

2. Czy, podróżując do Wenezueli, muszę wykupić ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia i zagubienia lub kradzieży bagażu?

Tak, wkraczając na terytorium Wenezueli, niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia i zagubienia lub kradzieży bagażu.

Ubezpieczenie powinno:
– obowiązywać przynajmniej przez każdorazowy okres pobytu w Wenezueli
– gwarantować pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz chorób nabytych w Wenezueli
– wyszczególniać usługi i gwarancje przewidziane w ubezpieczeniu
– określać maksymalną sumę pokrycia kosztów akcji ratunkowej, leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Suma ta nie powinna być mniejsza niż 26.500 specjalnych praw ciągnienia (DGE)
– na wypadek zagubienia lub kradzieży bagażu, maksymalna suma nie powinna przekraczać 600.00 DGE.

3. Ile czasu będę czekał na wyrobienie wizy?

Wizę zazwyczaj wyrabia się w ciągu jednego dnia, należy mieć jednak uprzednio skompletowane dokumenty wymagane do jej wystawienia.

4. Czy mogę wyrobić wizę turystyczną będąc obywatelem Ukrainy i posiadając status rezydenta w Polsce?

Tak, ta placówka dyplomatyczna akceptuje wnioski wizowe od mieszkańców oraz rezydentów Polski.

Dla obcokrajowców nie będących rezydentami w Polsce, przebywających na terytorium Ukrainy, placówką właściwą do wnioskowania o wizę jest Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Federacji Rosyjskiej.

5. Czy składane przeze mnie w celach konsularnych dokumenty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim?

Tak, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności konsularnych mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim lecz niezbędne jest dołączenie właściwego ich tłumaczenia na język hiszpański.

6. Jakie szczepienia obowiązują przybywających do Wenezueli?

Wszystkim podróżującym do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli poleca się, zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi OPS-OMS, zaszczepić się przeciw żółtej gorączce na 10 dni przed przybyciem do kraju.

Certyfikat szczepienia przeciw żółtej gorączce wymagany jest od osób w wieku powyżej 1 roku, przyjeżdżających z terenów dotkniętych chorobą oraz z następujących państw:

Afryka: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Republika Zielonego Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, DR Kongo, Dżibuti, Gwinea Równikowa, Etiopia, Gabon, Gambia, Mozambik, Niger, Nigeria, Rwanda, Wyspy Św. Tomasza i Książęca, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Togo, Uganda, Tanzania i Zambia
Ameryka: Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Gujana Francuska, Panama, Peru, Surinam, Trynidad i Tobago
W momencie, kiedy kraj zgłosi przypadek wystąpienia żółtej gorączki, zostanie automatycznie dodany przez Rząd Boliwariańskiej Republiki Wenezueli do listy: Weekly Epidemiological Record www.who.int/we

Lista obowiązujących/zalecanych aktualnie szczepień znajduje się tutaj.

W razie pytań dotyczących kwestii nie wymienionych powyżej lub w sytuacjach wyjątkowych zaleca się kontakt telefoniczny z sekcją konsularną.

Sprawy różne

1. Z jakimi sprawami NIE należy zwracać się do Sekcji Konsularnej?

– Przedłużenie lub odnowienie dokumentu tożsamości
– Legalizacja lub Apostille dokumentów wenezuelskich
– Legalizacja dokumentów akademickich (tytuły, certyfikaty, dyplomy, oceny, itp.) zrealizowanych za granicą
– Wydawanie certyfikowanych kopii dokumentów wenezuelskich, poza aktami urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu, które zostały zarejestrowane w naszej ambasadzie
– Aktualizacja lub przedłużenie ważności dokumentu wenezuelskiego, którego termin ważności upłynął (takie jak prawo jazdy, zaświadczenia lekarskie, itp.)
– Wydawanie zaświadczeń związanych ze stanem cywilnym (poświadczenie stanu wolnego)
– Wydawanie zaświadczeń związanych z wykroczeniami lub o niekaralności
– Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu w Wenezueli
– Pieczętowanie dokumentów prywatnych (z wyłączeniem faktur przeznaczonych dla Ubezpieczycieli Medycznych z Wenezueli)
– Wydawanie dokumentów osobie nigdzie nie zarejestrowanej
– Realizowanie formalności prywatnych obywateli Wenezueli przed władzami państw obcych
– Świadczenie pomocy ekonomicznej obywatelom – rezydentom objętym naszą jurysdykcją
– Sugerowanie lub rekomendowanie specjalistów z jakiejkolwiek dziedziny (prawników, urzędników migracyjnych, notariuszy, etc.)
– Wpływanie na procesy sądowe lub sprawy imigracyjne

2. Gdzie mogę otrzymać Apostille dokumentów w moim miejscu zamieszkania? Czy ambasada legalizuje/wystawia Apostille dokumentów wenezuelskich? Gdzie można uzyskać Apostille dokumentów w Wenezueli?

W tym celu należy zwrócić się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ambasada nie jest organem odpowiedzialnym za wystawianie Apostille dokumentów (żadnego typu ani pochodzenia). Jedynym organem kompetentnym do wydawania Apostille dokumentów wenezuelskich jest Ministerstwo Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych(MPPRE) Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. Więcej informacji na stronie:www.mppre.gob.ve

3. Czy ambasada legalizuje tytuły albo zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane w Polsce?

Nie, tytuły i zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane w Polsce powinny być zalegalizowane przez władze odpowiedzialne za wydawanie pieczęci „Apostille”.

4. Czy mogę udzielić pełnomocnictwa (ogólnego, szczególnego) znajdując się za granicą, tak, aby miało ono skutki prawne w Wenezueli?

Tak, istnieją dwa mechanizmy realizacji tej usługi. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy przeczytać instrukcje dotyczące konkretnych czynności konsularnych.

5. Czy płatności za usługi konsularne można dokonać przelewem, kartą, gotówką lub z konta boliwariańskiego w Wenezueli?

Nie, płatności za usługi konsularne dokonuje się w dolarach (USD), za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A., na rzecz Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdzenie dokonania opłaty musi być zweryfikowane i zaakceptowane przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną Ambasady.

Pod żadnym pozorem nie będą akceptowane inne formy płatności ani gotówka.

6. Czy mogę dokonać formalności związanych z rozwodem na terenie Wenezueli lub za granicą poprzez Sekcję Konsularną?

Nie, jest to sprawa prywatna i powinna być zrealizowana przez wnioskodawcę osobiście lub poprzez adwokata z naszego kraju. Rozwody za granicą dokonywane są przed Sądem Rodzinnym. Po otrzymaniu dokumentu z wyrokiem sądu, powinien on zostać przetłumaczony na język hiszpański (tłumaczenie przysięgłe) i zalegalizowany pieczęcią „Apostille”. Następnie powinien zostać wysłany do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli (oryginał) w celu przedstawienia go przed właściwym Urzędem Stanu Cywilnego.

7. Czy w ambasadzie mogę dokonać formalności niezbędnych, aby po raz pierwszy wnioskować o emeryturę w Wenezueli?

Nie, wnioskodawca powinien realizować formalności bezpośrednio w Wenezueli. Za pośrednictwem ambasady można jedynie wnioskować o poświadczenie życia i dokument pozwalający osobie uprawnionej do odbierania emerytury w Wenezueli wysyłać pieniądze za pośrednictwem CADIVI.

8. Czy polskie prawo jazdy jest ważne w Wenezueli?

Tak, polskie prawo jazdy jest ważne jeżeli przebywamy w Wenezueli nie dłużej niż 6 miesięcy. Po tym okresie musimy wyrobić międzynarodowe prawo jazdy ważne do roku. Następnie zmuszeni będziemy do wyrobienia wenezuelskiego prawa jazdy.