Zaświadczenie o zastosowaniu sprzętów

Wymogi:

  • Wypełniony wniosek o zaświadczenie o zastosowaniu sprzętów, który wydaje Sekcja Konsularna Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
  • W przypadku gdy wnioskodawca jest w związku małżeńskim, należy dostarczyć upoważnienie małżonka poświadczone notarialnie. W przypadku gdy małżonek przebywa na terytorium Boliwariańskiej Republice Wenezueli powinien on stawić się u notariusza publicznego.
  • Jedna (1) kopia strony biograficznej paszportu małżonka, jeśli dotyczy.
  • Lista sztuk bagażu wraz z ich zawartością, sporządzona w języku hiszpańskim.
  • Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 70.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną w Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.

Uwagi: W momencie składania wniosku można zostać poproszonym o okazanie innych dokumentów niż wymienione.