Pełnomocnictwa, umowy i inne czynności prawne

Zgodnie z artykułem 1684 Wenezuelskiego Kodeksu Cywilnego, pełnomocnictwo jest dokumentem prawnym, który stwierdza, że osoba uprawniona jest, bezpłatnie lub za opłatą, do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu drugiej osoby, która ją do tego uprawnia. Istnieje pełnomocnictwo szczególne dotyczące określonych czynności prawnych oraz pełnomocnictwo ogólne dla większości czynności prawnych i administracyjnych.

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Wydawane dla szczególnych czynności lub konkretnych działań.

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

Wydawane dla wszystkich czynności mocodawcy.

Wymogi:

  1. Oświadczenie mocodawcy w formie elektronicznej wysłane drogą mailową na adres embajada@venez.pl
  2. Dokument powinien być napisany w języku hiszpańskim, wydrukowany w formacie (8’’ 1/2 x 14”), z podwójną interlinią, nie powinien przekraczać trzydziestu dwóch (32) linijek na stronie, z marginesami 1,5” lub 3 centymetry, margines górny i dolny powinien wynosić 2” lub 5 centymetrów.
  3. Oryginał i dwie kopie powyższego dokumentu na papierze o rozmiarze (8’’ 1/2 x 14”).
  4. Obecność mocodawcy w Sekcji Konsularnej tej Misji Dyplomatycznej, w celu podpisania dokumentu.
  5. Potwierdzenie dokonania wpłaty konsularnej w wysokości 300 dolarów w przypadku pełnomocnictwa ogólnego, natomiast w przypadku pełnomocnictwa szczególnego 100 dolarów płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną w Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.

Uwaga: Należy przedstawić potwierdzenie rejestru handlowego lub dokumentu utworzenia spółki, w przypadku gdy dokument podpisywany jest w imieniu firmy.

Przedstawić pełnomocnictwo oryginalne, które zaświadcza o uprawomocnieniu osoby lub przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać o anulowaniu pełnomocnictwa w momencie zakończenia pełnienia funkcji.