Rząd

Władza Wykonawcza

Władzę wykonawczą sprawują Prezydent Republiki, Wiceprezydent, Ministrowie i inni funkcjonariusze publiczni.

Prezydent: Zgodnie z artykułem 230, Prezydent Republiki wybierany jest w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i tajnym, na okres 6 lat z możliwością reelekcji.

Prezydent Boliwariańskiej Republiki Wenezueli
Nicolás Maduro Moros

nicolas-maduro-moros

Wiceprezydent: Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych: Yván Gil Pinto

Władza Ustawodawcza

Jej misją jest stanowienie prawa, nadzór i analiza prawa celem ochrony i popularyzacji pracy, promocja dobrobytu ogólnego i bezpieczeństwa socjalnego, zapewnienie równego dostępu do bogactw i rozwoju gospodarki w służbie obywatelom. Władza Ustawodawcza jest demokratyczna, wielokulturowa i zdecentralizowana, łączy wartości wolności, pokoju, solidarności, dobra wspólnego, integralności terytorialnej, współżycia i ciągłości prawa dla tego i następnych pokoleń, gwarantując porządek prawny w państwie i jego zgodność z Konstytucją Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Władza Obywatelska

Władza Obywatelska jest sprawowana przez Republikańską Radę Moralną złożoną z Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego Republiki i Naczelny Organ Kontroli Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

http://www.cgr.gob.ve/

Władza Sądownicza

Władzę Sądowniczą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli sprawuje Sąd Najwyższy i inne trybunały, które dzielą się na Sądy Jurysdykcji Zwyczajnej: Sądy Apelacyjne, Trybunały Najwyższe, Sądy Pierwszej Instancji i Sądy Regionalne, a także specjalne, takie jak Sąd Wojskowy. Jest to podział zawarty w Konstytucji Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Prawie Organicznym Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości i Władzy Sądowniczej.

Instytucja Wyborcza

Władza Wyborcza jest sprawowana przez Narodową Radę Wyborczą jako organ kierowniczy. Organami mu podległymi są Narodowy Zarząd Wyborczy, Komisja Spisu Powszechnego i Wyborczego oraz Komisja ds. Udziału w Życiu Politycznym i Finansowania, których  funkcjonowanie określa stosowna ustawa organiczne.