Dokument Podróży

W przypadku pilnej podróży do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w momencie utraty, kradzieży lub braku ważności paszportu, należy wnioskować o Dokument Podróży. Jest to rodzaj zastępczego dokumentu, ważny przez 30 dni, który upoważnia do wyjazdu z Polski i wjazdu do Wenezueli, jednak nie upoważnia do powrotu czy podróży do innego kraju.

Wymagane dokumenty:

  1. Dwie (2) aktualne fotografie,  kolorowe, białe tło, bez okularów.
  2. Laminowany oryginał i kopia dowodu tożsamości (w przypadku dzieci bez dowodu osobistego wymagany jest odpis aktu urodzenia).
  3. Oryginał i kopię  oświadczenia z Komisariatu Policji o kradzieży lub utracie paszportu.
  4. w przypadku statusu rezydenta, kopia potwierdzenia rejestracji w konsulacie. W przypadku braku rejestracji, proszę zapoznać się z informacją znajdującą się w zakładce: Rejestracja Konsularna.
  5. Oryginał i kopia biletu do Wenezueli.
  6. W przypadku nieletnich: (a) kopia aktu urodzenia (b) obecność obydwojga rodziców; w przypadku jeśli rodzic nie może być obecny, należy złożyć oryginał upoważnienia poświadczonego przez właściwe organy; w przypadku śmierci, należy przedstawić akt zgonu.

Ta procedura jest zwolniona z opłat

Jak ją wykonać?

Aby otrzymać dokument, należy osobiście złożyć podpis oraz odciski palców na dokumentach podróży. Aby wnioskować o dokument podróży, należy zgłosić się do Sekcji Konsularnej tutejszej Misji Dyplomatycznej spełniając uprzednio powyższe wymogi.