Rejestr Wojskowy

Wpis do Rejestru Wojskowego

 • Wypełnić formularz wydany przez sekcję konsularną.
 • Oryginał i kopia aktu urodzenia.
 • Oryginał i kopia dowodu tożsamości (w przypadku jego braku, przedstawić paszport).
 • Oryginał i kopia z Dziennika Ustaw w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo Wenezueli przez naturalizację.
 • Cztery (4) fotografie, typu paszportowego, na tle błękitnym (bez okularów).
 • Zaświadczenie o statusie studenta (jeśli dotyczy).
 • Zaświadczenie z miejsca pracy (jeśli dotyczy).
 • Status rezydenta.
 • Akt małżeński (jeśli dotyczy).
 • Decyzja o uznaniu za jedynego żywiciela rodziny (jeśli dotyczy)
 • W przypadku niepełnosprawności przedstawić dokument stwierdzający.
 • W przypadku ubiegania się o przedłużenie służby, przedstawić dokument wygasły.
 • Wnioskodawca jest zobligowany stawić się osobiście.

Uwaga: Wnioskodawca otrzyma tymczasowy dokument oraz oryginalne zaświadczenie.

Rejestracja do Rejestru Wojskowego jest wolna od opłat konsularnych.